Socialinės apskaitos matricų ir bendrosios pusiausvyros modelių panaudojimas ekonominiuose tyrimuose (Ignalinos atominės elektrinės uždarymo pasekmių modeliavimo pavyzdžiu) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės apskaitos matricų ir bendrosios pusiausvyros modelių panaudojimas ekonominiuose tyrimuose (Ignalinos atominės elektrinės uždarymo pasekmių modeliavimo pavyzdžiu): disertacija
Alternative Title:
Application of Social Accounting Matrixes and General Equilibrium Models in Economic Research (on the basis of Modelling Consequences of the Decommissioning of Ignalina Nuclear Power Plant)
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
86 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTŠio darbo tikslas yra išnagrinėti socialinės apskaitos matricų (toliau SAM) ir bendrosios pusiausvyros modelių (toliau BPM), sudarymo principus ir ypatumus, bei praktinio panaudojimo galimybes, naudojantis konkrečiu pavyzdžiu. Darbas susideda iš trijų dalių. Pirmojoje pateikiama trumpa SAM kilmės istorija, argumentuojami jos pranašumai prieš kitas statistikos pateikimo sistemas, pateikiama tipinė SAM struktūra ir kai kurios naudingos SAM savybės. Kadangi SAM dažniausiai naudojama sisteminiam šalies ekonomikos struktūros ir realių bei finansinių srautų atvaizdavimui, analizuojama kaip makroekonominė apskaita ir tapatybės atsispindi SAM. Šiame kontekste taip pat aptariami du pagrindiniai SAM tipai - makro SAM ir mikro SAM, jų sudarymo principai. Antroje dalyje, naudojant konkrečią Lietuvos ekonomikos SAM, apskaičiuojami vadinamieji SAM multiplikatoriai, kurie yra naudingi ieškant atsakymų į ekonominės plėtros ir efektyviausių valstybės ekonominio stimuliavimo priemonių parinkimo klausimus. Šioje dalyje nagrinėjamos charakteristikos, kurias turi atitikti šalis, kad jai galėtų būti taikomas šis analizės būdas. Trečia dalis skirta kitai SAM praktinio pritaikymo sričiai - bendrosios pusiausvyros modeliavimui. Šioje dalyje konkrečiu makropusiausvyros modeliu skaičiuojamos ankstyvo Ignalinos atominės elektrinės (IAE) uždarymo makroekonominės pasekmės, aprašomas SAM sudarymo procesas, parodoma kokia didelė gali būti įvairių duomenų šaltinių, reikalingų SAM sudaryti, įvairovė. Darbas baigiamas skaičiavimais ir svarbiausiomis išvadomis.

ENThe aim of this paper is to analyse the principles and peculiarities of developing social accounting models (SAM) and general equilibrium models (GEM), as well as opportunities for practical application thereof on the basis of a concrete case study. The paper is divided into three parts. The first part deals with a short history of SAM, argues its superiority over other systems of statistical presentation, presents a typical SAM structure and other useful features of SAM. Since SAM is mostly applied for a systemic presentation of national economic structure as well as financial flows, the paper also analyses macroeconomic accounting. Two key SAM types are described, i.e. the macro SAM and micro SAM, as well as the principles of development thereof. The second part, focussing mainly on the concrete Lithuanian economic SAM calculates the so-called SAM multipliers which are a useful tool for selecting most effective economic promotion measures by the state. This part focuses on characteristics to be met by a country if it wants to apply this analytical method. The third part is devoted to practical SAM application, namely for general equilibrium modelling. With the help of a concrete macroeconomic equilibrium, this part calculates macroeconomic consequences of early decommissioning of Ignalina nuclear power plant, describes the process of developing SAM, noting on a large variety of data sources which may be used for developing SAM.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10688
Updated:
2022-02-07 20:09:14
Metrics:
Views: 4
Export: