Lietuvos persitvarkymo sąjūdis: teorinė masinio judėjimo analizė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos persitvarkymo sąjūdis: teorinė masinio judėjimo analizė: disertacija
Alternative Title:
Lithuanian Reformation Movement: theoretical analysis of a mass movement
Publication Data:
Kaunas, 2004.
Pages:
152 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Lithuanian restructuring movement: theoretical analysis of the mass movement Kaunas, 2004 36 p
Summary / Abstract:

LTDisertacija siekiama išplėsti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) sampratą Lietuvos akademiniame diskurse ir pasiūlyti teorinius įrankius, tinkamus LPS tyrimui; aprašant Sąjūdžio istorijos įvykius, jo sociopolitinį ir istorinį kontekstą, rasti ryšius tarp skirtingų visuomeninių ir politinių fenomenų bei įvykių, kurie dažniausiai yra skirtingų disciplinų tyrimo objektais. Mėginimas pažvelgti į Sąjūdį iš politinių ir socialinių mokslų perspektyvos atskleidžia Sąjūdžio kaip socialinio reiškinio priežastis ir aplinkybes, leidžia tipologiškai klasifikuoti Sąjūdį, sugretinant jį su panašiais visuomeniniais fenomenais buvusiame komunistiniame bloke. Pagrindinis tyrimo teiginys – LPS kaip socialinio judėjimo atsiradimas ir veikla buvo nulemti politinės galimybės, suteiktos politinės liberalizacijos SSRS, bei tuometinės Lietuvos sociokultūrinės būsenos sąveikos. Tyrime analizuojamas Sąjūdžio formavimasis bei sėkmės aplinkybės.

ENThe thesis is aimed at enhancing the understanding of the Lithuanian Reformation Movement in the Lithuanian academic discourse and to suggest theoretical tools for LRM investigation, at finding ties between different social and political phenomena that usually are the subjects of studies of different disciplines by describing the historical events relating with the Movement, its socio-political and historical context. The attempt to view the Movement from the perspective of political and social sciences reveals the causes and circumstances of the Movement as a social phenomenon, allows classifying the Movement typologically, drawing a parallel between it and other similar social phenomena in the former communist block. The key statement of the study is that the evolvement and activity of the LRM as a social movement was caused by the interaction of the political opportunity that resulted from the political liberalisation of the USSR, and the sociocultural condition of the then Lithuania. The study analyses the formation of the Movement and the circumstances of its success.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10639
Updated:
2022-02-07 20:09:22
Metrics:
Views: 42
Export: