Pirmųjų globalių finansų krizių požymių bankų finansinėje atskaitomybėje nustatymas ir tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmųjų globalių finansų krizių požymių bankų finansinėje atskaitomybėje nustatymas ir tyrimas
Alternative Title:
Identification and investigation of the first signs of global financial crises in banks financial statements
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2022, t. 14, p. 1-12
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Pinigai. Valiuta / Money. Currency; Valstybės finansai. Biudžetas / Public finance. Budget; Verslas / Business; Valdymas / Management; Finansų įstaigos. Bankai / Financial institutions. Banks; Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išskiriamas globalių finansinių krizių aktualumas, siejamas su pasaulio ekonomikos globalizacija, ir apra šomos finansinių krizių charakteristikos: analizuojamas verslo ciklų ryšys su finansinėmis krizėmis, finansinės krizės išskaidomos į spekuliacinius burbulus, valiutos ir bankų krizes bei išskiriama finansų sektoriaus įtaka krizėms. Taip pat nagrinėjama finansų sektoriaus likvidumo sąvoka bei šio likvidumo svarba siekiant išvengti finansinių krizių. Straipsnyje analizuojami apribojimai, taikomi finansinėms įstaigoms, siekiant stabilumo finansų rinkoje: 1 lygio nuosavo kapitalo rodiklis, bendro kapitalo pakankamu mo koeficientas, sverto koeficientas, likvidumo padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis ir grynojo pastovaus finansavimo rodiklis. Tyrimo dalyje, taikant palyginimo metodus EDAS ir klasterinę analizę, lyginami bei reitinguojami skirtingi bankai. Atlikus analizę aptiktas aukštesnis užsienio bankų likvidumo lygis lyginant su Lietuvos bankais. Reikšminiai žodžiai: globalios finansinės krizės, verslo ciklai, likvidumas, finansų sistema, centrinis bankas, komerciniai bankai. [Iš leidinio]

ENThe article examines the relevance of the topic and describes the characteristics of financial crises: analyzes the relationship between business cycles and financial crises, classifies financial crises into speculative bubbles, currency and banking crises, and examines the causality of specific types of crises. The concept of liquidity in the financial sector and the importance of this liquidity in preventing financial crises are also examined. The article discusses the impact of the central bank on the stability of the financial system and describes the rates and requirements that the central bank applies to financial sector institutions in order to maintain sufficient liquidity. According to the established norms, applying EDAS method and cluster analysis, different Lithuanian and world banks are compared and ranked, and the causality of the obtained results is sought. Keyword : global financial crises, business cycles, liquidity, financial system, central bank, commercial banks. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2022.17779
ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/106373
Updated:
2024-03-05 12:34:04
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: