Teacher training for pupils' sexuality education in Lithuania: an evaluation of study programmes and the preparedness of students of pedagogical studies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Teacher training for pupils' sexuality education in Lithuania: an evaluation of study programmes and the preparedness of students of pedagogical studies
Alternative Title:
Mokytojų rengimas mokinių lytiškumui ugdyti Lietuvoje: studijų programų ir pedagoginių studijų studentų pasirengimo vertinimas
In the Journal:
Pedagogika. 2023, 152, 4, p. 111-132
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Lytinis ugdymas / Sex education; Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTŠvietimo politikams Lietuvoje planuojant lytiškumo ugdymo programų įgyvendinimą, susiduriama su pedagogų kompetencijos stygiaus problema. Šiomis aplinkybėmis svarbu įvertinti mokytojų rengimo programų turinį, siekiant atsakyti į tyrimo klausimus: kokios apimties ir kokiais struktūriniais komponentais yra vykdomas rengimas lytiškumui ugdyti pedagogų rengimo programose bei kokia būsimų mokytojų kompetencija vykdyti lytiškumo ugdymo veiklas. Tyrimo metu buvo taikyta vertinamojo tyrimo strategija, vadovaujantis trianguliacijos principu: atlikta studijų programų dalykų aprašų kokybinė ir kiekybinė turinio analizė, interviu su programų atstovais bei studentų ir absolventų anketinė apklausa. Nustatyta, jog daugumoje studijų programų lytiškumo ugdymo temoms skiriama apimtis nesiekia 1 ECTS kredito. Beveik visais atvejais dėstomos tik vertybinės bei netiesiogiai su lytiškumu susijusios temos. Pedagogikos programų studentai į aukštąsias mokyklas įstoja neturėdami jokios lytiškumo ugdymo mokymosi patirties arba ta patirtis yra minimali. Šios spragos neužpildo aukštosios mokyklos, nes, studentų ir absolventų vertinimu, jose apskritai nėra rengiama lytiškumo ugdymui. Esminiai žodžiai: mokytojų rengimas, lytiškumo ugdymas, socialinis jautrumas, mokytojų rengimo standartai, lytiškumo ugdymo komponentai. [Iš leidinio]

ENThe paper presents findings from an evaluative mixed-methods study on teacher training for sexuality education in Lithuania. The analysis of the course outlines of pedagogical studies has identified the scope of preparation for sexuality education, the topics of the content presented, and a typical programme of preparation for sexuality education. Based on the data from the survey of students and graduates, conclusions about their readiness to carry out sexuality education were formulated. Keywords: teachers' training, sexuality education, social sensitivity, teachers' training standards, components of sexuality education. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2023.152.6
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/106252
Updated:
2024-02-26 20:54:27
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: