Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo materialiniai ir procesiniai teisiniai aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo materialiniai ir procesiniai teisiniai aspektai: disertacija
Alternative Title:
Aspects of financial compensation for criminal acts and procedural
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
172 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LT[...] Pagrindinis darbo tikslas – išanalizuoti galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius dėl nusikaltimo atsiradusios žalos atlyginimą, parengtinio tyrimo, teismų praktiką, visa tai apsvarstyti, kritiškai vertinti, analizuoti kliūtis ir priežastis, atsirandančias atlyginant žalą nusikaltimo aukoms ir tuo remiantis pateikti sprendimo būdus kaip tobulinti įstatymus ir jų taikymą ginant pažeistas turtines bei asmenines neturtines teises. [...] Pirmoje dalyje analizuojama, kokia apskritai padaroma žala dėl nusikaltimo ir į kokias valstybės saugomas vertybes kėsinasi teisės pažeidėjas. [...] Disertantas daugiausia dėmesio skiria vis didesnį aktualumą įgaunančiai neturtinės žalos sampratai, jos kompensavimo problemoms [...]. [...] Antrojoje dalyje nagrinėjamas vienas iš reikšmingiausių pažeistų turtinių teisių gynimo būdas. Autorius tyrinėja ir pateikia įvairių teisės mokslo krypčių ir skirtingo laikmečio mokslininkų nuomones dėl ieškinio vietos ir reikšmės baudžiamojoje byloje. [...] Trečioji dalis skirta kitiems galimiems būdams (restitucijai, probacijai, paroliui, kaltininko ir nukentėjusiojo susitaikymui) atlyginti dėl nusikaltimo patirtą žalą. [...] Ketvirtoji darbo dalis yra skirta nagrinėti žalos dėl nusikalstamos veikos atlyginimo iš trečiojo asmens problemoms. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The main aim of this paper is to analyse the current legal acts which regulate financial compensation for criminal acts and to conduct some preliminary research into court practice; to evaluate critically the above and analyze the obstacles and reasons found for compensating victims of crime and based on this, to provide solutions for improving the legislation and its application in the protection of material and personal non-material rights. [...] The first part analyses which circumstances of the damages caused as a result of the crime and which protected state values encourage law infringement […] The author devotes most attention to the increasing urgency of the understanding of non-material damages and the problems of compensating them. […] [...] The second part examines one of the most significant means of protecting breached material rights. The author investigates different directions of scientific research and different scientific opinions about the place of the claim and its significance in the criminal procedure. [...] The third part considers different means of compensating criminal damages (restitution, probation, parole, and agreements reached between the offender and the victim). [...] The fourth part considers the problem of compensating for damages caused by third parties. […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10618
Updated:
2022-02-07 20:08:21
Metrics:
Views: 55
Export: