Nuosavybės teisės gynimas konstitucinės priežiūros institucijose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuosavybės teisės gynimas konstitucinės priežiūros institucijose: disertacija
Alternative Title:
Protection of property rights in institutions of constitutional supervision
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
177 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTViena iš LR Konstitucijoje įtvirtintų asmens teisių ir laisvių yra nuosavybės teisė. Ši teisė dažnai yra vertinama kaip būtina visų kitų asmens teisių ir laisvių realizavimo sąlyga, todėl konstitucinės teisės mokslo literatūroje nuosavybės teisės gynimo klausimams skiriama ypač daug dėmesio. [...] Disertacijoje siekiama išanalizuoti konstitucinio teismo formuojamą nusavinimo doktriną, palyginti ją su kitų valstybių konstitucinėmis nusavinimo doktrinomis, įvertinti veiksnius, turinčios įtakos konstitucinės nusavinimo doktrinos formavimuisi Lietuvoje ir palyginti LR teisės aktuose eminent domain teisei įtvirtintus apribojimus su kitų valstybių teisės aktuose šiai valstybės teisei numatytais apribojimais. [...] Pirmoje darbo dalyje yra pagrindžiamas mitų ir operacinės sistemų teorijos taikymo valstybės teisės nusavinti privačią nuosavybę visuomenės poreikiams analizei tikslingumas. [...] Antrojoje disertacijos dalyje analizuojami valstybės teisės nusavinti privačią nuosavybę visuomenės poreikiams įtvirtinimo teisės normose ypatumai bei šios valstybės teisės konstitucinė doktrina. [...] Trečiojoje dalyje analizuojamas konstitucinės priežiūros institucijų statusas valdžios institucijų sistemoje ir jų vaidmuo nustatant privačios nuosavybės gynimo apimtį. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENOne of the personal rights and freedoms established in the Constitution of the Republic of Lithuania is the property right. This right is often considered to be a necessary condition for the fulfilment of every other personal right, which is why issues of defending property right are covered extensively in the Constitutional rights literature. [...] The dissertation seeks to analyse the formation of the constitutional court’s doctrine of alienation and compare it with the constitutional doctrines of alienation of other states, evaluate the factors influencing the effects on the formation of constitutional doctrine of alienation in Lithuania and compare the limits of eminent domain law established in the Republic of Lithuania’s legal acts with the limits provided for in the legal acts in other states. . [...] The first part of the study is based on myths and theories of operating systems applied to state laws alienating private property in the interests of society. [...] The second part of the dissertation analyses features of the state’s laws for alienating private property in the interests of society established in norms of law and the constitutional doctrine of these states [...] The third part analyses the status of the institutions of constitutional supervision in the ownership system and their role in establishing the volume of private property protection. […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10616
Updated:
2022-02-07 20:08:27
Metrics:
Views: 44
Export: