Neįgalių paauglių dorinių vertybių, dorybių raiškos pokyčiai dėl taikomojo fizinio ugdymo : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neįgalių paauglių dorinių vertybių, dorybių raiškos pokyčiai dėl taikomojo fizinio ugdymo: disertacija
Alternative Title:
The Changes in normative values, virtues of handicapped teenagers due to applied physical education
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
125 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos kūno kultūros akademija, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Prienai; Lietuva (Lithuania); Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTVienas iš veiksnių, galinčių paskatinti neįgalumo situacijoje esančių integracijos procesus, yra taikomoji fizinė veikla. Dėl fizinės veiklos poveikio ugdomos asmenybės pasitikėjimo savimi, savitvardos, draugiškumo ir kt. dorybės, gerinančios neįgalių žmonių bendravimą su aplinkiniais, yra labai svarbios neįgaliųjų integracijai. Tyrimo tikslas – nustatyti neįgalių paauglių dorinių vertybių ir dorybių raišką bei pokyčius dėl taikomojo fizinio ugdymo poveikio. Tyrimo metodai: 1) Mokslinės literatūros analizė; 2) Testavimas; 3) Stebėjimas; 4) Eksperimentas; 5) Matematinė statistika. Eksperimento programoje dalyvavo 12 – 16 m. paaugliai iš Kauno ir Prienų neįgaliųjų ugdymo įstaigų. Pagrindinės tyrimo išvados: 1) Dorinio ugdymo programa, taikyta per fizinio ugdymo pamokas, teigiamai įtakojo turinčių negalią paauglių žmoniškumo, pagarbos mokytojui, geranoriškumo, draugiškumo, savikontrolės ir savidrausmės vertybių pokyčius. Mažiau ženklus jos vaidmuo buvo stebimas požiūrio į moterį, narkotikų vartojimą, religinius įsitikinimus kitų dorinių vertybių atžvilgiu, o subjektyvus sąžiningumo dorybės vertinimas apskritai nepakito. 2). Pedagoginio stebėjimo duomenimis, eksperimentinė programa įtakojo neįgalių paauglių prosocialaus elgesio vyksmą - nesivaldymo, nedrausmingo, nedraugiško ir nedrąsaus elgesio apraiškų ženklų sumažėjimą fizinės veiklos metu. [Iš leidinio]

ENOne of the factors that can encourage integration of handicapped people is applied physical activity. The influence of physical activity helps to develop personal self-esteem, self-control, friendliness and other virtues, which improve communication of handicapped people with those around, they are very important for integration of handicapped people. The goal of research – to establish the expression of ethical values and virtues among handicapped teenagers and assess changes produced by the influence of applied physical development. Research methods: 1) analysis of scientific literature; 2) testing; 3) observation; 4) experiment; 5) mathematical statistics. Teenagers aged 12 – 16 from Kaunas and Prienai educational establishments for handicapped took part in the experiment. The main conclusions of the research: 1) ethic development program, applied during physical education classes, positively influenced values of humanity, respect to a teacher, goodwill, friendliness, self-control and self-discipline among handicapped teenagers. Its influence on attitude towards women, drug abuse, religious beliefs and other ethical values was less pronounced, and subjective assessment of honesty virtue did not change at all. 2) According to data of educational observation, experimental program influenced among handicapped teenagers the development of pro-social behavior – decrease in manifestations of impulsiveness, lack of discipline, unfriendliness and shy behavior during physical activity.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10611
Updated:
2022-02-07 20:09:33
Metrics:
Views: 15
Export: