Nacionalinės kriminologinės informacinės sistemos modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nacionalinės kriminologinės informacinės sistemos modelis: disertacija
Alternative Title:
The Model of national criminological informational system
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
201 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LTEgzistuojantys kriminalinės justicijos ir kitų kriminologinio pobūdžio informacinių sistemų modeliai nėra pakankamas teorinis pagrindas sukurti Nacionalinę kriminologinę informacinę sistemą (toliau NKIS) Lietuvoje. Tokios informacinės sistemos pagrindimui reikalingas NKIS modelis, atitinkantis nūdienos teisinės, institucinės ir informacinės realybės komplekso ypatybes Lietuvoje. Tyrimo tikslas - sukonstruoti ir pagrįsti NKIS modelį. Tyrimo objektas: NKIS modelis, jo problemos ir ypatumai, kriminologinės tikrovės pažinimo subjektų aprūpinimas informacija. Disertacijoje nagrinėjami kriminologinės informacijos sampratos ypatumai ir reikalavimai šiai informacijai. Nagrinėjamas užsienio valstybėse bei tarptautinėse organizacijose funkcionuojančių kriminologinio pobūdžio informacinių sistemų turinys ir funkcijos. Atlikta 23 valstybių per 300 kriminalinės justicijos informacinių sistemų, skirtų teisėsaugai, prokuratūroms, teismams, pataisos įstaigoms ir kt., trumpų aprašymų analizė bei per 20 kriminologinio pobūdžio tarptautinių, nacionalinių ir kitų interneto svetainių analizė. Disertacijoje nagrinėjama kriminologinio pažinimo subjektų informacinio aprūpinimo Lietuvoje būklė ir problemos. Suformuluoti NKIS modelio principai, apibrėžiama NKIS paskirtis, vartotojai, turinys, struktūra ir funkcijos, apžvelgiama NKIS modelio įdiegimo praktikoje būklė, įvertinamos NKIS panaudojimo galimybės. NKIS modelio pagrindiniai komponentai praktiškai yra įdiegti Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro interneto svetainėje (www.nplc.lt) ir veikia lietuvių bei anglų kalbomis. [Iš leidinio]

ENExisting models of criminal justice and other types of criminological information systems do not provide an adequate theoretical basis of the National criminological information system (therein below NCIS) in Lithuania. To justify such informational system, one needs NCIS model, which corresponds to specific features of today’s legal, institutional, and informational environment in Lithuania. The aim of the research is to construct and justify NCIS model. The subject of the research: NCIS model, its problems and specific features. The dissertation looks into specific features of the concept of criminological information and requirements applied to such information. The author surveys content and functions of criminological information systems functioning in foreign states and international organizations. The author carried out analysis of 23 states and more than 300 short descriptions of criminal justice informational systems designed for law-enforcement, prosecutors’ offices, courts, correctional institutions, and analysis of more than 20 criminological websites. The dissertation examines the status and problems of providing information to subjects studying criminological situation in Lithuania. The article formulates the principles of NCIS, defines purpose, users, structure and functions of NCIS, surveys the status of NCIS model implementation, assess the possibilities of NCIS’ utilization. The main components of NCIS model are implemented at the website of the Center for Crime Prevention in Lithuania (www.nplc.lt), it is available in Lithuanian and English languages.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10610
Updated:
2022-02-07 20:08:18
Metrics:
Views: 17
Export: