Kredito įstaigų sektoriaus vystymasis Lietuvos ūkyje: poveikis ekonomikos augimui : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kredito įstaigų sektoriaus vystymasis Lietuvos ūkyje: poveikis ekonomikos augimui: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
149 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 m. Vilniaus Gedimino technikos universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Credit institutions sector's development in the Lithuanian economy: impact on economic growth Vilnius, 2006 19 p
Summary / Abstract:

LTAtsižvelgus į vykstančius globalizacijos ir konsolidacijos procesus Europos finansinių paslaugų sektoriuje, numatant Lietuvos kredito įstaigų plėtros galimybes bei vertinant jų vietą Europos Sąjungos kontekste, darbe išskiriami ir nagrinėjami du problemos aspektai. Pirmasis aspektas: iš vienos pusės, reorganizuojant bankininkystės sektoriaus aptarnavimo tinklą, uždarant nepelningai dirbančius bankų skyrius, didinamas bankininkystės sektoriaus veiklos efektyvumas, bankai tampa patrauklesniais. Tačiau iš kitos pusės, dalis rinkos lieka be finansinių paslaugų, o tai gali neigiamai įtakoti tolesnį ekonomikos vystymąsi ir dar labiau padidinti socialinius – ekonominius skirtumus tarp atskirų Lietuvos regionų. Iškyla klausimas, kaip gali būti sprendžiama susidariusi situacija Lietuvos kredito įstaigų sektoriuje, siekiant užtikrinti kredito įstaigų sektoriaus plėtrą, Lietuvos ekonomikos augimą bei finansų sistemos stabilumą? Antrasis aspektas: Lietuvos kredito įstaigų užimamos vietos Europos Sąjungos kontekste nustatymas, kredito įstaigų sektoriaus augimo potencialo įvertinimas, kredito įstaigų poveikio ekonomikos augimui nustatymas. Siekiant išspręsti nustatytas problemas, darbe nagrinėjama kredito įstaigų sektoriaus plėtra, sudaromas kompleksinis modelis, aprašantis bankininkystės sektoriaus poveikį ekonomikos augimui, kompleksiškai vertinamas Lietuvos kredito įstaigų sektorius Europos Sąjungos kontekste. [Iš leidinio]

ENIn respect of the current globalisation and consolidation processes in the financial services sector of Europe, and in order to define possibilities of development of the Lithuanian credit institutions and assess their place in the EU context, the thesis distinguishes and analyses two aspects of the problem. First aspect: on the one part, reorganisation of the service network of the banking sector and closing down non-profitable bank units leads to increase of efficiency of the banking sector and banks become more attractive. However, on the other part, a certain share of the market is left without financial services, which might have a negative impact on further development of economy and cause greater social-economic differences between individual regions of Lithuania. The question is how the present situation in the sector of the Lithuanian credit institutions may be solved in order to ensure development of the sector of credit institution, growth of Lithuanian economy and stability of the financial system. Second aspect: definition of the position of the Lithuanian credit institutions in the EU context, assessment of the potential of growth of the sector of credit institutions, estimation of the impact of credit institutions on growth of economy. In order to solve the problems, the thesis investigates into development of the sector of credit institutions, formulates a complex model which describes the impact of the banking sector on growth of economy, as well as gives a complex assessment of the sector of the Lithuanian credit institutions in the EU context.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10594
Updated:
2022-02-07 20:08:44
Metrics:
Views: 13
Export: