Lietuvos kaimo socialinė infrastruktūra: ekonominis vertinimas ir plėtra : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kaimo socialinė infrastruktūra: ekonominis vertinimas ir plėtra: disertacija
Alternative Title:
Social Infrastructure of Lithuanian Rural Areas: Economic Evaluation and Development
Publication Data:
Akademija (Kauno raj.), 2000.
Pages:
189 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTSekiant kaimo socialinės infrastruktūros (KSI) efektyvumo, reikia atlikti KSI ekonominį įvertinimą. Lietuvoje naujomis ekonominėmis socialinėmis sąlygomis KSI būklė nebuvo įvertinta. Nėra nusitovėjusios moksliškai pagrįstos socialinės infrastruktūros (SI) vertinimo metodikos, leidžiančios tiksliai nustatyti KSI potencialą atskirose gyvenamosiose vietovėse. Neturint vieningos ekonominio vertinimo metodikos, pagrįstos integruotais rodikliais, apskaičiuotais pagal patikimų informacijos šaltinių duomenis, rezultatų vertinimai yra abstraktūs, juose daug subjektyvumo, o KSI plėtojimas prieštarauja jos funkcionavimo dėsningumams. Disertacijos mokslinių tyrimų objektas – Lietuvos kaimo socialinė infrastruktūra: samprata, struktūra, ekonominis vertinimas. Tyrimu siekiama parengti KSI ekonominio vertinimo metodiką ir pagal ją ištirti Lietuvos KSI būklę bei numatyti plėtros kryptis. Darbe pasiekti: Teoriniai rezultatai: • Patikslinta SI sąvoka ir jos turinys bei KSI funkcijos; • Atskleista SI reikšmė ekonomikos plėtrai bei KSI funkcionavimo ypatumai; • Suformuota kompaktinė ir išplėstinė KSI ekonominio vertinimo rodiklių sistema; • Nustatyti KSI plėtros dėsningumai; • Sudarytas KSI plėtros erdvinis modelis; • Praktiniai rezultatai: • Pagal parengtą metodiką pirmą kartą po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. įvertinta KSI būklė ir efektyvumas; • Atlikta rajonų, apskričių klasifikacija pagal KSI ir jos sektorių plėtros lygį ir nustatytas paramos diferencijavimo instrumentarijus; • Suformuoti KSI plėtojimo prioritetai atskiruose šalies rajonuose.

ENFor the purpose of effectiveness of social infrastructure in rural areas (SIRA), an economic evaluation of SIRA must to be carried out. There is no established or scientifically-based methodology for evaluating social infrastructure (SI) that could allow an exact definition of SIRA potential in individual settlements. In the absence of a uniform methodology of economic evaluation based on integrated indices calculated on the basis of reliable information, the appraisal of the findings are abstract and subjective, while SIRA development contradicts its own laws of functioning. The objective of the thesis – social infrastructure of Lithuanian rural areas: concept, structure, and economic evaluation. The aim of the research was to elaborate a methodology for economic evaluation of SIRA and to apply it for the evaluation of Lithuanian SIRA, identifying future development trends. The research has achieved: Theoretical results: • An adjusted concept of SI and its contents, functions of SIRA; • Disclosed role of SI in economic development and particular features of SIRA functioning; • Formulated compact and extended system of SIRA economic evaluation indices; • Identified trends of SIRA development; • Spatial model of SIRA development created; Practical results: • The situation of SIRA and its effectiveness evaluated for the first time in Lithuania since 1990; • Classification of regions and counties by SIRA and the level of development, an instrument for differentiating support identified; • Formulated priorities for SIRA development in individual regions of the country.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10577
Updated:
2022-02-07 20:09:35
Metrics:
Views: 60
Export: