Konstituciniai įstatymai teisės šaltinių sistemoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstituciniai įstatymai teisės šaltinių sistemoje: disertacija
Alternative Title:
Constitutional Laws in the System of the Sources of Law
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
103 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas. Bibliografija.
Keywords:
LT
Prancūzija (France); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTŠioje studijoje lyginamuoju aspektu nagrinėjamas Lietuvos konstitucinių įstatymų institutas. Pirmoji disertacijos dalis skirta teisės šaltinių sampratai bei konstitucinių įstatymų pasaulinės praktikos įvairovei aptarti. Antroje dalyje daugiausiai dėmesio yra skiriama Prancūzijos organinių įstatymų fenomeno analizei. Trečioji dalis skirta Lietuvos konstitucinių įstatymų institutui. Čia nagrinėjami konstitucinių įstatymų sampratos pokyčiai iki ir po 1992 metų Konstitucijos priėmimo, svarstomas konstitucinių įstatymų reguliavimo objektas bei Lietuvos teisės mokslo požiūris į šį fenomeną. Lietuvos konstitucinių įstatymų institutas siejamas su anksčiau analizuotu Prancūzijos organinių įstatymų institutu, norint parodyti jų sąlyčio taškus. Čia svarstomas Lietuvos konstitucinių įstatymų turinys, priėmimo ir keitimo tvarka, vieta Lietuvos teisinėje sistemoje, konstitucingumo kontrolė ir konstitucinių įstatymų sąrašo problema. Knygos pabaigoje paminėti šie pasiūlymai Lietuvos teisės mokslui: konstitucinių įstatymų sąrašo nenumatymas pačioje Konstitucijoje vertinamas kaip Konstitucijos teksto tam tikras defektas; šių įstatymų numatymas Konstitucijoje yra „racionalizuoto parlamentarizmo“ valdymo formos įtvirtinimo vienas iš bruožų; pateikiamos šių įstatymų trys istorinės sampratos: „steigiamojo pobūdžio“, „sąrašiniai“ ir „blanketiniai“ konstituciniai įstatymai. Tuo tarpu įstatymų leidėjui siūloma keisti Seimo statuto 26 skirsnio nuostatas, susijusius su (blanketinių) konstitucinių įstatymų priėmimu ir nustatyti ne mažesnę kaip 3/5 Seimo narių balsų daugumą. [Iš leidinio]

ENThe study analyses the institution of the Lithuanian constitutional laws in the comparative aspect. The first part of the thesis is dedicated to the discussion of the conception of the sources of law and the manifold of the world’s practice of constitutional laws. The second part focuses on the analysis of the phenomenon of the French organic laws. The third part is dedicated to the institution of the Lithuanian constitutional laws. It inquires into changes of the conception of constitutional laws prior to and after adoption of the Constitution of 1992, considers the object of regulation of constitutional laws and approach of the Lithuanian science of law towards the phenomenon. The institution of the Lithuanian constitutional laws is associated with the previously analysed institution of the French organic laws with the purpose of designating common points. The following recommendations for the Lithuanian science of law conclude the study: non-provision of the list of the constitutional laws in the Constitution is seen as a certain defect of the text of the Constitution; provision of the laws in the Constitution is one of the properties of establishment of the form of “rationalised parliamentarism” governance; three historical conceptions of the laws are defined as follows: “constitutive”, “listed” and “blank” constitutional laws. The legislator is suggested amending the provisions of paragraph 26 of the Statute of the Seimas pertaining to adoption of (blank) constitutional laws and fixing the majority of votes at least as 3/5 the members of the Seimas.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10561
Updated:
2022-02-07 20:09:32
Metrics:
Views: 40
Export: