Kilnojamojo turto įkeitimo teisės reforma ir derinimas: lyginamoji analizė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kilnojamojo turto įkeitimo teisės reforma ir derinimas: lyginamoji analizė: disertacija
Alternative Title:
Reform and coordination of the hypothecation law on movable properties: a comparative analysis
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
333 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2003 metais Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Reform and harmonization of law of security over movable property: comparative study Vilnius : Vilnius University, 2003 46 p
Summary / Abstract:

LT[...] Disertacijos tema yra ypač aktuali, nes XX amžiaus antroje pusėje, o ypač paskutiniajame jo dešimtmetyje, nemaža dalis pasaulio valstybių reformavo galiojusią kilnojamojo turto įkeitimo teisę. [...] Šioje disertacijoje siekta moksliškai paaiškinti modernaus įkeitimo fenomeną, atskleisti šiuolaikinių įkeitimo teisės doktrinų esmę ir pagrįsti, kokios tradicinės doktrinos laikytinos praeities rudimentais, kurie tik komplikuoja praktinį įkeitimo teisės taikymą ir jos derinimą. Visi disertacijos tikslai yra nukreipti į Lietuvai aktualių teisinių problemų sprendimą. [...] Pirmojoje disertacijos dalyje nagrinėjamos įkeitimo sampratos problemos, [...] klasikinis ir tradicinis įkeitimo modeliai, [...] tradicinio įkeitimo modelio reforma: modernus įkeitimas de lege lata ir de lege ferenda. [...] Antrojoje disertacijos dalyje nagrinėjamas mobiliojo konflikto sprendimas tarptautinės privatinės teisės priemonėmis, [...] įkeitimo nepripažinimo problemos sprendimas ES teisėje, [...] įkeitimo nepripažinimo problemos sprendimas derinant materialinę teisę. [...] Lietuvos įkeitimo teisė šiuo metu atitinka pagrindinius moderniam įkeitimui keliamus principus. Išvardijami svarbiausi reformuotos įkeitimo teisės trūkumai. [...] Autorius rekomenduoja patikėti užpildyti įkeitimo teisės reformos spragas kūrybiškai teismų praktikai. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] This dissertation is of particularly current relevance, because during the second half of the 20th century – especially the 1990s – law on the hypothecation of movables was reformed in a large part of the world. [...] This dissertation seeks to explain the modern phenomenon of hypothecation, to reveal the essence of the current hypothecation law doctrine and to establish which traditional doctrines from the past are retained which simply complicate the application and practice of hypothecation law and its coordination. All of the aims of this dissertation are directed at solving the problems facing Lithuania at the moment. [...] The first part of the dissertation examines the problems of understanding hypothecation, […] classical and traditional hypothecation models, […] traditional […] model reform: modern hypothecation de lege lata and de legel ferenda. [...] The second part examines the resolution of mobile conflict using means of international private law, […] solutions to the problems of not recognising hypothecation in EU law, […] solutions to the problem of not recognising hypothecation in material law. [...] Hypothecation law in Lithuania currently meets the fundamental principles of modern hypothecation. The author recommends providing fuller hypothecation law reforms. The author recommends trusting the filling of the gaps in the reforms to creative court practice. […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10554
Updated:
2022-02-07 20:08:21
Metrics:
Views: 16
Export: