Ekonominio asmens sveikatos priežiūros modelio plėtotė Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominio asmens sveikatos priežiūros modelio plėtotė Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Development of the economic personal health care model in Lithuania
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
116 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis šio darbo tikslas yra atskleisti galimybes ir nustatyti būdus, kaip padaryti asmens sveikatos priežiūros sistemą ne tik humaniška, bet ir maksimaliai efektyvia bei ekonomiška. Pirmojoje darbo dalyje aprašytos bendrosios sveikatos priežiūros sistemos ir nagrinėjami svarbiausi sveikatos priežiūros sistemų funkcionavimo modeliai. Apibrėžta bendrųjų valstybės funkcijų sveikatos priežiūros sistemose visuma, parodant valstybės funkcijų santykį su finansavimo modelio alternatyvomis. Nagrinėjami sveikatos priežiūros sistemos finansavimo būdai ir jų ypatumai. Analizuojami asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo būdai ir priemonės. Nagrinėjama asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo būdų ir priemonių įtaka sveikatos priežiūros sistemos ekonomiškumui ir efektyvumui. Antrojoje dalyje analizuojamos priežastys, paskatinusios reformuoti sveikatos priežiūros sistemas Europoje. Nagrinėjamas Europos šalių sveikatos priežiūros sistemų finansavimo šaltinių kitimas, pokyčiai, vykstantys sveikatos priežiūros įstaigų finansavime. Analizuojamas ligoninių sistemų reformavimas siekiant padidinti ligoninių veiklos efektyvumą ir ekonomiškumą. Pateikiami sveikatos priežiūros sistemos reformų Europos šalyse rezultatai. Trečiojoje darbo dalyje nagrinėjamas Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos reformavimo procesas. Analizuojami ekonominiai - finansiniai ir valdymo - organizaciniai pokyčiai, įvykę svarbiausiose sveikatos priežiūros sistemos grandyse. Nagrinėjamos Lietuvos ekonominio asmens sveikatos priežiūros modelio ekonomiško ir efektyvaus funkcionavimo plėtojimos galimybės.

ENThe key aim of this thesis is to reveal possibilities and identify methods that would help making the personal health care system humane as well as maximally effective and economic. The first part of the thesis describes the general health care system and key functional models of health care system. It defines the totality of overall state functions in health care systems by demonstrating the ratio of state functions with alternatives of the financial model. It provides methods and peculiarities pertaining to funding of the health care system. Also, it analyses funding methods and instruments of the personal health care institutions and looks at impact of funding methods and instruments on economy and effectiveness of the health care system. The second part analyses causes that stimulated reforming heath care systems in Europe. It looks at changes in financial sources of health care systems of Europe as well as changes that take place in funding of health care institutions. It analyses reformation of hospital systems that aim increasing operational effectiveness and economy. It provides results of health care system reforms that took place in countries of Europe. The third part of the thesis analyses the process of reformation of the Lithuanian health care system. It analyses the economic-financial and management-organizational changes that occurred in the most important personal health care system parts. It also analyses the economic and effective functional development possibilities of the Lithuanian economic personal health care model.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10507
Updated:
2022-02-07 20:09:31
Metrics:
Views: 33
Export: