Draudimo įmonės veikla Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Draudimo įmonės veikla Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
167 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojama ne gyvybės draudimo rinkos faktinė padėtis, plėtros tendencijos ir problemos Lietuvoje, pagrindinio draudimo apsaugos gamintojo ir tiekėjo - ne gyvybės draudimo įmonės - funkcionavimo mechanizmas, vidaus elementų tarpusavio ryšiai ir santykis su aplinkos segmentais. Pristatoma autoriaus parengta draudimo įmonės veiklos Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje koncepcija. Tyrimui atlikti 1995-1998 m. buvo kaupiamas empirinių duomenų bankas, kuris apėmė didžiausias ne gyvybės draudimo rinkos įmones (AB "Lietuvos draudimas" ir UAB "Drauda"). Darbe analizuojama ne gyvybės draudimo sistema, apžvelgiamas užsienio ir lietuvių autorių draudimo kaip ūkinės veiklos interpretavimas, tyrinėjami ne gyvybės draudimo rinką apibūdinantys rodikliai. Atlikus 1996-1999 m. faktinę analizę ir 2002-2003 m. prognozę, nustatytos ne gyvybės draudimo rinkos tendencijos. Pateikiamos problemos, būdingos besikuriančiai rinkai, ne gyvybės draudimo įmonės veiklos požymių ir rūšių analizė, teorinio modelio ir praktinių įmonių palyginimo pagrindu pateikiami ne gyvybės draudimo įmonės veiklos koncepcijos pagrindiniai elementai. Išanalizavęs užsienio ir lietuvių autorių draudimo rinkos sampratas, autorius suformulavo savitą draudimo rinkos sampratą: draudimo rinka - tai ekonominė socialinė struktūra, kurioje piniginių santykių "draudimo įmoka - draudimo išmoka" organizavimo forma tiesiogiai arba per tarpininkus (draudimo brokerius, agentus) draudimo įmonėse sudaromas fondas ir paskirstomas, užtikrinant draudiminę apsaugą visuomenei.

ENThe paper analyses actual state of a non-life insurance market, its development tendencies, and problems in Lithuania; mechanism of functioning of the main insurance producer and supplier – a non-life insurance company; and the relationship between its inner elements and the environment. The paper delivers the concept of a non-life insurance company operating in Lithuanian market prepared by the author. In order to perform the research, the author collected empirical data from major non-life insurance companies in the market (AB "Lietuvos draudimas" ir UAB "Drauda") in 1995-1998. The work analyses a non-life insurance system, reveals the interpretation of non-life insurance as an economic activity of both foreign and Lithuanian authors, and examines the indicators of a non-life insurance market. After the analysis of actual results achieved in 1996-1999 and the forecast for 2002-2003, the author identified tendencies of a non-life insurance market. The paper delivers problems characteristic to the insurance market under development; the analysis of non-life insurance features, characteristics and the main elements of a concept of non-life insurance company worked out on the basis of comparison of a theoretical model and practical enterprises. After the analysis of the insurance market concepts of foreign and Lithuanian specialists, the author formulated a distinctive concept of an insurance market, which states that the insurance market represents a social-economic structure that ensures insurance protection through managing monetary relations in a form of “insurance instalment – insurance pay” directly or through intermediaries (insurance brokers and agents).

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10501
Updated:
2022-02-07 20:08:57
Metrics:
Views: 28
Export: