Skaisgirio Šv. Jurgio bažnyčios krikšto metrikų vardynas 1940-1945 ir 1995-2000 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skaisgirio Šv. Jurgio bažnyčios krikšto metrikų vardynas 1940-1945 ir 1995-2000 m
Alternative Title:
The Names in Baptismal Records (1940-1945 and 1995-2000) in the Church of St. George in Skaistgirys
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vardynai; Krikštavardžiai; Onimai; Subklasė.
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Krikštavardžiai; Subklasė; Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Joniškio rajono Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčios krikšto metrikų vardynas. Skaistgirio parapijoje 1940-1945 m. pakrikštyti 426 vaikai. Vieną vardą gavo 51,2%. Jiems duoti krikštavardžiai, populiarūs - Juozas, Antanas; Ona, Irena. Keli berniukai gavo senąjį dvikamienį lietuvišką vardą (Vytautas, Mindaugas). Dviem vardais pakrikštyta 48,8% vaikų. Linkstama krikštavardį „stiprinti“ krikštavardžiu, tačiau neretai šalia jo - senasis lietuviškas vardas. Populiarūs – Vytautas ir Aldona. Duoti 2 reti vardai: Žygizmundas, Arielė. 1995-2000 m. pakrikštyti 183 vaikai. Vieną vardą gavo 42,1% - daugiausia krikštavardį. Populiarūs - Lukas, Robertas ir Ieva. Ieškota ir naujųjų skolintinių vardų (Žaneta, Ingrida). Du vardai duoti 57,9% vaikų. Daugiausia - senieji arba naujieji lietuviški vardai (Mantas, Domantas, Vytautas). Retus vardus gavo 4% vaikų (Aiva, Džesika). Skaistgirio parapijoje stipri krikščioniškų vardų tradicija: vienavardėje arba dvivardėje pozicijoje jie duoti 1940-1945 m. 98,1%, 1995-2000 m. – 93,4% vaikų. Tačiau 1940-1945 m. daugiau vienavardžių vaikų, nes duodamas krikštavardis, šalia kurio pagal bažnytinę tradiciją nereikia antro krikšto vardo, o 1995-2000 m. daugiau dvivardžių vaikų, nes krikštijama nekrikščioniškais vardais, kuriuos reikia „stiprinti“ krikštavardžiais. Be to, 1940-1945 m. daugiau krikštavardžių ir senųjų lietuviškų vardų, o 1995-2000 m. - senųjų arba naujųjų lietuviškų vardų. Skaistgirio parapijos vardynas kito, tačiau išsaugojo tautinės kultūros bruožus: krikštavardžių populiarumą, pagarbą seniesiems lietuviškiems vardams. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the names in baptismal records in the Church of St. George in Skaistgirys, Joniškis District. 426 children were baptised in the Skaistgirys parish in 1940-1945. One name was bestowed upon 51.2 per cent of children. The popular Christian names were - Juozas, Antanas; Ona, Irena. Some boys received an old two-stem Lithuanian name (Vytautas, Mindaugas). 48.8 per cent were given the same two names. There is a tendency to “enhance” the Christian name with a Christian name. However, there is often an old Lithuanian name beside it.[6] The popular ones are Vytautas and Aldona. Two rare names were given: Žygizmundas, Arielė. In 1995-2000 183 children were baptised. One name – most often a Christian name - was bestowed on 42.1 per cent of children. The popular ones were Lukas, Robertas and Ieva. New borrowed names (Žaneta, Ingrida) were also searched for. Two names were given to 57.9 per cent of children. The most frequent were old or new Lithuanian names (Mantas, Domantas, Vytautas). 4 per cent of children received rare names (Aiva, Džesika). There is a great tradition of Christian names in the Skaistgirys parish: in 1940-1945 one name or two names were given to 98.1 per cent of children, and in 1995-2000 – to 93.4 per cent of children. However, in 1940-1945 there were more children with one name, besides which, according to the tradition of the church, another Christian name is unnecessary; whereas in 1995-2000 there are more children with two names, since non-Christian names are given during the baptism, which have to be “enhanced” with Christian names.

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1050
Updated:
2018-12-20 23:04:27
Metrics:
Views: 62    Downloads: 1
Export: