Europos Bendrijos sutartyje įtvirtintų pagrindinių laisvių įtaka valstybių narių tiesioginių mokesčių teisiniam reguliavimui : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Bendrijos sutartyje įtvirtintų pagrindinių laisvių įtaka valstybių narių tiesioginių mokesčių teisiniam reguliavimui: disertacija
Alternative Title:
Influence of Underlying Freedoms Established by the Treaty Establishing the European Community on Legal Regulation of Direct Taxes of the Member States
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
262 lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-2004 metais Lietuvos teisės universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Impact of the fundamental freedoms of the EC treaty on legal regulation of direct taxation of member states Vilnius, 2004 28 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama Europos Bendrijos steigimo sutartyje ( toliau - Sutartis) įtvirtintų pagrindinių laisvių (t.y. prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimo laisvės) įtaką valstybių narių tiesioginių mokesčių teisiniam reguliavimui. Pirmoji dalis skirta tirti valstybių narių nacionalinio tiesioginio apmokestinimo harmonizavimo prielaidos. Antrojoje dalyje atskleidžiamas Sutartyje įtvirtintų pagrindinių laisvių teisinis turinys tiek, kiek reikalinga vertinant šių laisvių įtaką nacionalinių tiesioginių mokesčių teisiniam reguliavimui, taip pat nagrinėjama diskriminacijos samprata, remiantis Europos Bendrijos ir tarptautinės mokesčių teisės normomis. Trečiojoje dalyje analizuojama Europos teisingumo teismo jurisprendencijos nacionalinio tiesioginio apmokestinimo klausimais analizei. Ketvirta dalis skirta Lietuvos Respublikos tiesioginius mokesčius raglamentuojančių teisės aktų analizei. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe thesis focuses on the influence of the underlying freedoms established by the Treaty Establishing the European Community (hereinafter referred to as the Treaty) (i.e. freedom of movement of goods, persons, services and capital) on legal regulation of direct taxes of the member states. The first section investigates into the preconditions for harmonisation of national direct taxation of the member states. The second section reveals the legal content of the underlying freedoms established by the Treaty to the extent necessary to evaluate the influence of the said freedoms on legal regulation of national direct taxes. It also analyses the conception of discrimination on the basis of the rules of tax law on the level of the European Community and on the international level. The third section deals with jurisprudence of the European Court of Justice on the issues of national direct taxation. The fourth section is dedicated to the analysis of legislation regulating direct taxes in the Republic of Lithuania.

Subject:
Related Publications:
Permanent establishment: conceptual singularities and collision of taxing status / Ainė Lučinskienė. Tiltai. 2010, Nr. 3 (52), p. 65-75.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10494
Updated:
2022-02-07 20:08:45
Metrics:
Views: 6
Export: