Administracinės atsakomybės institutas Lietuvoje 1918-1940 m

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinės atsakomybės institutas Lietuvoje 1918-1940 m
Alternative Title:
Institute of administrative liability in Lithuania, 1918-1940
Keywords:
LT
1918-1940. Lietuva tarpukario metais.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama išanalizuoti vieną iš reikšmingiausių administracinės teisės institutų, t. y. administracinės atsakomybės raidą Lietuvoje 1918–1940 m. Siekiant šio tikslo atskleidžiamas administracinės atsakomybės instituto teisinio reguliavimo spektras, administracinių nuobaudų sistema, jų skyrimo taisyklės, administracinio nusižengimo subjektai, nepilnamečių administracinės atsakomybės ypatumai, administracinių nusižengimų teisena, administracinė atsakomybė pagal Baudžiamojo proceso įstatymus. Atliekant tyrimą taikyti istorinis, lyginamasis, analitinis, deskriptyvinis ir dokumentų analizės metodai. Reikšminiai žodžiai: administracinė atsakomybė, nuobaudos, baudos, administracinių nusižengimų teisena. [Iš leidinio]

ENThis article aims to analyze one of the most significant institutes of administrative law – the institute of administrative liability. Namely, it addresses the development of administrative liability in Lithuania in the interwar period. To achieve this goal, the spectrum of legal regulation of the institute of administrative liability, the system of administrative penalties, the rules for their imposition, the subjects of administrative misdemeanors, and administrative liability according to criminal laws are disclosed. The institute of administrative liability in interwar Lithuania was regulated by the criminal laws of tsarist Russia and seventy more national laws and regulations. Such a plethora of legislation has made this institute complex. However, it was at that time that administrative fines, protocols of administrative offenses and other concepts were clarified for the first time in the doctrine of Lithuanian administrative law. A. Jakobas, K. Laucius, P. K. Linkevičius, S. Vorobjovas, and J. Undraitis were the most prominent lawyers in the development of administrative law doctrine in the interwar period. The historical, comparative, analytical, descriptive, and document analysis methods were used in the research. Keywords: administrative liability, penalties, fines, procedures of examination of administrative misdemeanors. [From the publication]

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/104320
Updated:
2023-10-03 16:41:44
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: