Baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamas veikas ekonomikai ir verslo tvarkai reglamentavimo Lietuvos Respublikos baudžiamaisiais įstatymais problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamas veikas ekonomikai ir verslo tvarkai reglamentavimo Lietuvos Respublikos baudžiamaisiais įstatymais problemos: disertacija
Alternative Title:
Issues in the regulation of criminal liability for criminal activity against economic and business order in accordance with the laws of the Republic of Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
217 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2006 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Problems of regulation of criminal liability for criminal offences against economics and business order under the criminal laws of Republic of Lithuania Vilnius, 2006 37 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje siekiama atskleisti baudžiamosios teisės taikymo praktikoje kylančias ar galinčias kilti nusikalstamų veikų kvalifikavimo problemas dėl Naujajame Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų ekonomikai ir verslo tvarkai sudėčių požymių formulavimo ir aiškinimo, pateikti pasiūlymus dėl veikų kriminalizavimo ir dekriminalizavimo naujojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso skyriuje „Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai“, atskleisti sankcijų už nusikalstamas veikas ekonomikai ir verslo tvarkai dydžio atitikties konstituciniams baudžiamosios teisės principams problemas ir pateikti pasiūlymus dėl sankcijų už nusikalstamas veikas ekonomikai ir verslo tvarkai reglamentavimo tobulinimo. Disertacija sudaryta iš įvado, tiriamosios dalies, išvadų ir pasiūlymų ir naudotų tyrimo šaltinių sąrašo. Disertacijos tiriamosios dalies pirmojoje dalyje analizuojamos nusikalstamų veikų ekonomikai ir verslo tvarkai išskyrimo tarp kitų nusikalstamų veikų rūšių problemos, antrojoje dalyje analizuojamos nusikalstamų veikų ekonomikai ir verslo tvarkai kriminalizavimo naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse problemos, trečiojoje dalyje analizuojamos nusikalstamų veikų ekonomikai ir verslo tvarkai penalizavimo naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse problemos. [Iš leidinio]

ENThe dissertation seeks: to uncover problems that arise or might arise in the practise of applying the provisions of criminal law in regard to criminal activity defined in the New Penal Code of the Republic of Lithuania as punishable offences against the economic order and the conduct of business; to make recommendations on the criminalising or de-criminalising of criminal activity listed in the Section on “Crimes and punishable offences against the economic order and the conduct of business” in the New Penal Code of the Republic of Lithuania; to identify problems in the formulation of appropriate size fines in accordance with the principles of Constitutional penal law for punishable offences against the economic order and the conduct of business; and to make suggestions for improving the regulation of penalties for punishable offences against the economic order and the conduct of business. The dissertation consists of an introduction, an analytical section, conclusions and recommendations and a list of research sources used. In the analytical section of the dissertation, an analysis is made of the issue of how punishable offences against the economic order and the conduct of business stand out among other types of criminal activity. In the second section, an analysis is made of the issues of criminalisation of punishable offences against the economic order and the conduct of business in the New Penal Code of the Republic of Lithuania. In the third section an analysis is made of the issues of what penalties are imposed in the New Penal Code of the Republic of Lithuania for punishable offences against the economic order and the conduct of business.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10400
Updated:
2022-02-07 20:08:44
Metrics:
Views: 51
Export: