Asmenybės profesinės interiorizacijos modeliavimas mokymo turinio kaitoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmenybės profesinės interiorizacijos modeliavimas mokymo turinio kaitoje: disertacija
Alternative Title:
Modelling of Professional Interiorisation of an Individual in the Change of Teaching Content
Publication Data:
Kaunas, 2004.
Pages:
167 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Modelling of personality vocational interiorisation in the change of curriculum Vilnius, 2004 36 p. : schem
Summary / Abstract:

LTProfesinio pašaukimo atpažinimas ir realizavimas sąlygoja asmens požiūrį į profesinę veiklą, turi lemiamos įtakos jo atliekamo darbo kokybei ir našumui, sėkmingai karjerai, asmenybės savirealizacijai bei tobulėjimui, jo egzistencijos įprasminimui. Šios disertacijos tikslas – teoriškai ir empiriškai pagrįsti bei sukurti asmenybės profesinės interiorizacios kryptingo valdymo modelį. Siekiant ištirti tyrimo objektą – asmenybės profesinės interiorizacijos fenomeną, neužtenka apsiriboti vien edukologijos mokslo kryptimi Šis fenomenas reikalauja platesnio mokslinio tarpšakinio tyrimo, todėl tyrimas suprojektuotas vadovaujantis vienu iš sinergetikos mokslo principų – skirtingų fenomeno aspektų sintezės principu. Todėl tyrime analizuojami ne vien edukologinis asmenybės profesinės interiorizacijos aspektas, bet ir tiriami teologiniai, filosofiniai, bei psichologiniai šio fenomeno aspektai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENRecognition and realisation of professional vocation determines personal position on professional activity, has a deciding influence on the quality and efficiency of work, successful career, self-realisation and advancement of individual, giving sense to his/her existence. The purpose of the thesis is to theoretically and empirically justify and develop a model for purposeful management of professional interiorisation of an individual. In order to investigate into the object of the research – the phenomenon of professional interiorisation of an individual – confining oneself strictly to the course of educology is not sufficient. The phenomenon requires a wider scientific inter-branch approach, therefore the research is designed on the basis of one of the principles of synergetics – the principle of synthesis of different aspects of the phenomenon. The thesis thus analyses not only educological aspect of professional interiorisation of an individual, but also theological, philosophical and psychological aspects of the phenomenon.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10390
Updated:
2022-02-07 20:08:40
Metrics:
Views: 19
Export: