Informacinių technologijų sklaida kaimo bendruomenėse : Lietuvos atvejis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinių technologijų sklaida kaimo bendruomenėse: Lietuvos atvejis: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
177 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Kauno technologijos universitete ir remta Lietuvos Valstybinio mokslo ir studijų fondo. Dr. disertacija (socialiniai mokslai) - Kauno technologijos universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Diffusion of information technologies in rural communities: the case of Lithuania. Kaunas, 2006. 31 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje pateikiama informacinių technologijų sklaidos Lietuvos kaimo bendruomenėse analizė, kuria siekiama atskleisti, kaip vyksta IT sklaida Lietuvos kaime, tiriami IT sklaidos veiksniai ir poveikis bendruomeniškumui ir socialiniams ryšiams. Teorinėje disertacijos dalyje siekiama ištirti ir apibendrinti sociologines teorijas ir metodologinius požiūrius į informacinių technologijų sklaidą visuomenėje, ir ypač bendruomenėje, analizuojant informacinės visuomenės raidą bei IT sklaidos ir socialinės kaitos sąveiką, IT sklaidos poveikį socialiniams ryšiams ir bendruomeniškumui bei IT sklaidos veiksnius ir dinamiką naujovių sklaidos ir institucinio izomorfiškumo teorinėse perspektyvose. Remiantis naujovių sklaidos bei institucinio izomorfiškumo teorijomis, disertacijoje siekiama suformuluoti metodologiją ir metodiką IT sklaidos Lietuvos kaimo bendruomenėse specifikai tirti. Plačiąja prasme disertacinis darbas orientuotas į IT sklaidos bendruomenėje analizę, tačiau empirinis tyrimas grindžiamas interneto, kaip esminės IT skverbtį kaimo bendruomenėje atskleidžiančios dimensijos, sklaidos bruožų, veiksnių bei poveikio bendruomeniškumui ir socialiniams ryšiams analize. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad nors pagal naujovių sklaidos teoriją, interneto sklaida Lietuvos kaime yra ankstyvojo adaptavimo stadijoje, Lietuvos kaimo interneto vartotojai yra stipriai integravę internetą socialinėje praktikoje, tačiau bendravimas virtualioje erdvėje nesumažina kaimo gyventojų socialinio dalyvavimo ir bendravimo fizinėje erdvėje, netgi skatina lokalųjį bendruomeniškumą. [Iš leidinio]

ENThis dissertation is aimed at exploring the patterns and social implications of IT diffusion in Lithuanian rural communities. The dissertation provides an exploration of contemporary sociological theories and methodological approaches in analysing the shaping of information society, as regards IT diffusion in community, particularly exploring dominant theoretical approaches towards information society and relation between IT diffusion and social change; the concept of community and its transformations in the context of IT diffusion; and IT diffusion patterns in the theoretical framework of diffusion of innovations and institutional isomorphism. Methodology is based on the research approach applying theories of the diffusion of innovations and institutional isomorphism in the sociological inquiry into the adoption and social impact of IT diffusion in the rural communities. Diffusion studies are concerned with explaining and predicting the patterns that innovations follow as they spread across a population of potential adopters. The empirical study is based on exploration of the patterns and social implications of adoption of the internet as the main dimension of IT diffusion in community. The empirical data show, that the rate of the internet adoption in rural communities is growing rapidly; nevertheless it is yet in the early adoption phase. The internet is strongly integrated into everyday life of rural dwellers; nevertheless virtual communication does not diminish social contacts in physical space. Rural dwellers intensively communicating online also tend to maintain frequent social contacts in their local community. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10386
Updated:
2022-01-20 21:34:36
Metrics:
Views: 16
Export: