Valstybinio turto privatizavimo politikos formavimas ir įgyvendinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybinio turto privatizavimo politikos formavimas ir įgyvendinimas: disertacija
Alternative Title:
The Making and Implementation of State Property Privatisation Policy
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
212 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTMoksliniame darbe išanalizuotas privatizacijos traktavimas tradicinėse privatizacijos analizės teorijose. Remiantis parinktais analizės kriterijais, išanalizuoti privatizacijos praktiniai modeliai, nustatyti būdingiausi jų požymiai ir sudaryta privatizacijos modelių tipologija. Apibendrinti veiksniai, lemiantys privatizavimo metodų parinkimą ir jų taikymo praktiką. Išanalizuoti valstybinio turto privatizavimo politikos formavimo ir įgyvendinimo patyrimas Estijoje, Lenkijoje, Čekijoje ir Slovakijoje, Rusijoje. Pateiktas privatizacijos po komunistinėse šalyse koncepcinis modelis, įvardinti ir susisteminti privatizavimo proceso transformacijų laikotarpiu dėsningumai, nustatyta privatizavimo proceso ir kitų transformacinių reiškinių sąveika. Matematiškai aprašyta efektyvios privatizavimo politikos būsena ir ją lemiančių veiksnių būsenos. Suformuota vieninga privatizavimo po komunistinėse šalyse indikatorių sistema, leidžianti nustatyti privatizacijos rezultatyvumą skirtinguose proceso plėtros etapuose. Remiantis ekonominės-statistinės analizės metodais, atlikta bendriausių privatizavimo ypatumų ir problemų analizė Lietuvoje.

ENThe research paper analyses the treatment of privatisation within traditional theories of privatisation analysis. It analyses practical privatisation models, identifies their key characteristics, and offers a classification of privatisation models based on the chosen analytical criteria. It also summarizes the factors determining the selection and application of privatisation methods. The work analyses the making and implementation of state property privatisation policy in Estonia, Poland, the Czech Republic, Slovakia, and Russia. It offers a conceptual model of privatisation in post-Soviet countries, identifies and classifies regularities in the privatisation process during the period of transformations, and identifies interactions between the privatisation process and other transformations. The work provides a mathematical description of an effective privatisation policy and its determining factors. It offers a unified system of privatisation indicators in post-Soviet countries that allows determining the effectiveness of privatisation in different stages of its development. The work also contains an analysis of the most common privatisation issues and problems in Lithuania that is based on economic-statistical methods.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10364
Updated:
2022-02-07 20:08:51
Metrics:
Views: 13
Export: