Vadovo įtaka pritaikant marketingo koncepciją įmonės veikloje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vadovo įtaka pritaikant marketingo koncepciją įmonės veikloje: disertacija
Alternative Title:
Manager’s Influence on Adjusting the Concept of Marketing in the Activities of the Company
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
144 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTKiekvienos įmonės veiklos pagrindą sudaro įvairios verslo idėjos – koncepcijos. Marketingo teoretikai ir praktikai teigia, kad marketingo koncepcija yra viena sėkmingiausių verslo vystymosi idėjų. Ši koncepcija teigia, kad įmonės verslo pradžioje turi išsiaiškinti vartotojo poreikius ir, naudodamas turimus išteklius, pelningai juos patenkinti. Tačiau šioje, beveik įdealioje, verslo idėjoje silpniausia vieta yra jos pritaikymas praktikoje. Pagrindinė darbe sprendžiama problema – veiksnių, įtakojančių marketingo koncepcijos pritaikymą įmonės veikloje, nustatymas. Remiantis įvairių sociologijos mokslų sinteze ir teorijomis, galima teigti, kad marketingo koncepcijos pritaikymas priklauso nuo eilės veiksnių, kuriuos galime suskirstyti į 3 grupes: 1) įmonės išorės veiksniai; 2) įmonės veiksniai ir 3) vadovo dimensijos. Šiame darbe pasirinkta verslo pramonė (baldus gaminančios įmonės Lietuvoje). Daroma prielaida, kad išorės veiksniai panašiai veikia pasirinktas įmones. Šio tyrimo objektas – vadovo dimensijų, įtakojančių marketingo koncepcijos pritaikymą įmonių veikloje, visuma. Darbo tikslas – empiriniu būdu išsiaiškinti vadovų bruožų, kurie gali įtakoti marketingo koncepcijos pritaikymą Lietuvos įmonių veikloje, sistemą. Disertaviją sudaro 4 d. I-oje dalyje pateikiama verslo koncepcijų apibūdinimai, tarpusavio sąryšis. II-oje – įvardinami įmonės išorės veiksniai, vadovų dimensijos bei įmonės veiksniai, galintys turėti įtakos marketingo koncepcijos taikymui. III-oje dalyje apibūdinama tyrimo metodologija ir analizė. IV-oje dalyje pateikiami tyrimo rezultatai.

ENA basis of the activities of every company is composed of various business ideas – conceptions. The main problem being solved at work is the identification of the factors that have influence on applying the concept of marketing within a company. According to the synthesis and theory of various sociology sciences, it can be stated, that application of the marketing concept depends on a number of factors that can be grouped into 3 groups: 1) external factors of a company; 2) factors of a company and 3) dimensions of a manager. In this work, the business industry (companies manufacturing furniture in Lithuania) has been chosen. An assumption that external factors have similar influence on the chosen companies is made. The object of this research is the entirety of a manager’s dimensions that influence the application of the marketing concept in the activities of a company. The aim of the work is to find out the system of features of a manager that can have influence on application of marketing conception in the activities of Lithuanian companies, by using an empirical method. The dissertation is composed of 4 parts. In the 1st part the descriptions of business conceptions and their interconnection are presented. In the 2nd part the external factors of the company, the managers’ dimensions and the factors of the company that can have influence on the application of the marketing conception are named. In the 3rd part the methodology and analysis of the research are described. In the 4th part the results of the research are presented.

Related Publications:
Market orientation and development of innovative solutions in the mobile telecommunications third generation networks / Jolita Kurtinaitienė, Algis Gaižutis. Inžinerinė ekonomika. 2008, Nr. 1 (56), p. 84-89.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10362
Updated:
2022-02-07 20:09:38
Metrics:
Views: 19
Export: