Standartizuotų kokybės sistemų ir visuotinės kokybės vadybos integravimas organizacinės kultūros aspektu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Standartizuotų kokybės sistemų ir visuotinės kokybės vadybos integravimas organizacinės kultūros aspektu: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
173 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTJau dvidešimt metų dalis pasaulio organizacijų įsitikinusios, jog jų konkurencingumą sąlygoja kokybė (produktų, veiklos) ir tai atsispindi jų visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo strategijose. Kita dalis akademinės visuomenės sutaria, kad įdiegta kokybės valdymo ir užtikrinimo sistema, atitinkanti ISO 9000 šeimos standartų reikalavimus, yra pamatas visuotinės kokybės vadybai įgyvendinti, nes ji įvairiais aspektais pagerina organizacijų veiklą. Tyrimo objektas – standartizuotų kokybės valdymo ir užtikrinimo sistemų ir visuotinės kokybės vadybos sąveika organizacinės kultūros aspektu, t.y. organizacijų būklė organizacinės kultūros aspektu ir organizacijų veikla (iniciatyvos, rutina, sprendimai ir jų realizavimas) iki standartizuotų kokybės valdymo ir užtikrinimo sistemų diegimo bei tų sistemų diegimo metu sąryšyje su tų organizacijų būkle po sistemų įdiegimo. Tyrimų bazė – Lietuvos organizacijos, ne vėliau kaip prieš vienerius metus įdiegusios standartizuotas kokybės valdymo ir užtikrinimo sistemas, atitinkančias ISO 9000 šeimos standartų reikalavimus. Tyrimo tikslas – ištirti visuotinės kokybės vadybos ir standartizuotų kokybės valdymo ir užtikrinimo sistemų, atitinkančių ISO 9000 šeimos standartų reikalavimus, integravimo organizacinės kultūros aspektu prielaidas ir surasti konceptualų integravimo organizacinės kultūros aspektu problemos sprendimą, įgalinantį pasiremti įdiegtąja kokybės sistema siekiant įgyvendinti visuotinės kokybės vadybą, patvirtinti metodologinių prielaidų konceptualaus problemos sprendimo prielaidų teisingumą.

ENFor twenty years, a number organisations across the world believed that their competitive ability depends on quality of products and activities and this attitude shows in their total quality management strategies. The other part of academic society maintains that quality management and assurance system, corresponding to the requirements of ISO 9000 family standards, constitutes a basis for implementing total quality management system, as this improves organisational activities in all aspects. The subject of the research is the interaction of standardized quality management and assurance systems with total quality management from the perspective of organisational culture, i.e. the state of organisation from the perspective of organisational culture, and activities of organisations (initiatives, every-day procedures, decisions and their implementation) towards the implementation of standardised quality management and assurance system and during the implementation of such systems in connection with state of organisations after implementation of such system. Lithuanian organisations that have implemented standardized quality management and assurance systems corresponding to ISO 9000 family requirements constituted the basis of the research. The objectives of the research are the following: analysing preconditions for implementing total quality management and standardized quality management and assurance systems from the perspective of organisational culture, finding a conceptual solution of this problem (from the perspective of organisational culture) which will become a basis for total quality management system, and proving methodological preconditions for solving this problem.

Related Publications:
Development of total quality management in Kaunas University of Technology / Povilas Vanagas, Mantas Vilkas. Inžinerinė ekonomika. 2008, Nr. 4 (59), p. 67-75.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10355
Updated:
2022-02-07 20:09:29
Metrics:
Views: 18
Export: