Pacientų maitinimo Lietuvos ligoninėse paslaugų organizacinės ir ekonominės problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pacientų maitinimo Lietuvos ligoninėse paslaugų organizacinės ir ekonominės problemos: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
140 p
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTSveikatos priežiūros įstaigose teikiant maitinimo paslaugą, susiduriama su ekonominio organizacinio pobūdžio problemomis. Jų esmė - neefektyvus paslaugos organizavimas ir netinkama maitinimo kokybė. Tyrimo objektas - ligoninėje teikiama pacientų maitinimo paslauga. Tyrimas apima šalies ligonines, turinčias daugiau kaip 30 lovų. Tyrimo tikslas - ištirti pacientų maitinimo ligoninėse paslaugą organizaciniu-ekonominiu aspektu, sukurti tyrimo metodiką bei pagrįsti šios paslaugos tobulinimo galimybes. Disertacijoje parengtas modelis pacientų maitinimui - vienai iš ligoninių teikiamų paslaugų - tirti, adaptuojant J.E.Harris pasiūlytą teorinį ligoninės veiklos modelį; ištirti veiksniai, įtakojantys pacientų maitinimo ligoninėse paslaugos efektyvumą ir pacientų maitinimo kokybę; įvertintos specifinių organizacinių metodų galimybės didinant maitinimo paslaugos ligoninėse efektyvumą, taip pat organizacinių tobulinimų galimybės, sudarant prielaidas gerinti maitinimo kokybę; ištirti socialiniai ekonominiai veiksniai, įtakojantys papildomas pacientų išlaidas maitinimui; pirmą kartą maitinimo paslaugos tyrimo duomenų analizei taikytas logistinės regresijos metodas. Darbe pasiūlytos priemonės, skirtos paslaugos organizavimui gerinti, diegiant ligoninėse pacientų maitinimo organizavimą kontraktų būdu. Įvertinti maisto paruošimo skyrių aprūpinimo reikalingais ištekliais netolygumai. Pasiūlytos priemonės tobulinti paslaugos kokybės valdymo sistemą. Kiekybiškai įvertintos priklausomybės, nusakančios ryšius tarp pacientų maitinimo paslaugos organizavimą ligoninėse charakterizuojančių parametrų ir paslaugos teikimo efektyvumo ir maitinimo kokybės, sudarant efektyvumo ir kokybės modelius.

ENCatering services of health care institutions face economic and organisational problems. Their essence is ineffective organisation and unfavourable quality of services. The subject of the research is hospital catering service. The research involves state hospitals lager than 30 beds. The objective of the research is to research hospital catering service from organisational and economic aspects, create methodology of researching, and substantiate possibilities of improvement. The thesis presents new model for researching hospital catering services – one of the services delivered by hospitals – adapting theoretical Harris, J.E. hospital activity model; analyses factors influencing efficiency and quality of catering services; evaluates possibilities to apply specific organisational methods in order to boost efficiency of hospital catering services, including the possibilities to make organisational improvements in a form of setting preconditions for better quality; and examines social and economic factors that influence the expenses spent on catering services. This was the first time, when data analysis was performed using logistic regression analysis. The work suggests tools for improving the organisation of this service, i.e. acquiring hospital catering services on contract bases. The author evaluates uneven distribution of necessary resources among catering institutions and suggests solutions for improving quality management system. While creating efficiency and quality models, the author quantitatively evaluates the correlation between parameters characterising hospital catering services, and the efficiency and the quality of such service.

Related Publications:
Paslaugų teorija ir praktika : vadovėlis / Neringa Langvinienė, Birutė Vengrienė ; Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas. Kaunas, : Technologija, 2005. 363 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10344
Updated:
2022-02-07 20:08:52
Metrics:
Views: 59
Export: