Multimodaliniai krovinių pervežimai marketingo logistikoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Multimodaliniai krovinių pervežimai marketingo logistikoje: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
272 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
Norvegija (Norway); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje, suvokiant multimodalinių krovinių pervežimų svarbą verslo globalizacijos irinternacionalizacijos aplinkoje, jie nagrinėjami marketingo logistikos kontekste, siekiant išskirti teorines ir metodines multimodalinių krovinių pervežimų ir marketingo logistikos integruoto plėtojimo prielaidas. Tyrimo tikslas - atskleisti multimodalinių pervežimų reikšmę, vietą ir poveikį marketingo logistikos sistemos veiksmingumui, suformuluojant šios sistemos tolimesnio plėtojimo teorines prielaidas ir metodinius sprendimus. Pirmoje disertacinio darbo dalyje nagrinėjamos marketingo logistikos ir multimodalinio krovinių pervežimo sampratos, jų kilmės ir raidos ypatumai, analizuojamos marketingo logistikos sistemos teorinės veiksmingumo pasireiškimo prielaidos bei grindžiamos teorinės multimodalinio krovinių pervežimo, kaip marketingo logistikos plėtojimo veiksnio, prielaidos. Antroje darbo dalyje apibrėžtas JAV, Norvegijos ir Lietuvos marketingo logistikos sistemų pobūdis; parengta empirinio multimodalinių krovinių pervežimo tyrimo metodika, kuri pritaikyta kiekybiniam krovinių pervežimų tyrimui JAV, Norvegijoje ir Lietuvoje, o apibendrinus gautus rezultatus, numatytos galimybės modeliuoti multimodalinio krovinių pervežimo posistemį marketingo logistikos sistemoje. Trečioje darbo dalyje teikiamas sistemų modeliavimo pagrindimas ir prielaidos, kurios sąlygoja marketingo logistikos sistemos ir jos posistemio - multimodalinio krovinių pervežimo - modelių kūrimą bei numato tolimesnes multimodalinio krovinių pervežimo tyrimo teorines ir metodines prielaidas marketingo logistikos sistemos plėtojime.

ENAssuming the importance of multimodal transportation for business in face of globalisation and internationalisation, the thesis analyses theoretical and methodical preconditions for the integrated development of multimodal transportation and marketing logistics. The objective of the research is to disclose the importance, the place, and the effect of multimodal transportation on the efficiency of marketing logistics system; and set theoretical preconditions and methodical solutions for further development of this system. The first part of the thesis analyses the concepts, the origin, and the development of marketing logistics and multimodal transportation; examines theoretical preconditions for efficient marketing logistics system; and grounds the importance of multimodal transportation in marketing logistics system. The second part describes nature of marketing logistics system in USA, Norway, and Lithuania; presents methodology for empirical research of multimodal transportation, which was used in quantitative research of multimodal transportation in USA, Norway, and Lithuania; and summarises the results obtained highlighting possibilities of designing multimodal transportation sector in marketing logistics system. The third part delivers grounding of and preconditions for the system design, which conditions the creation new models of marketing logistics system and its sub-branch multimodal transportation, and sets theoretical and methodical preconditions for further research of multimodal transportation as a part of marketing logistics system.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10335
Updated:
2022-02-07 20:08:29
Metrics:
Views: 44
Export: