Lietuvos sveikatos priežiūros paslaugų rinka : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos sveikatos priežiūros paslaugų rinka: disertacija
Alternative Title:
Lithuanian market of health care services
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
V, 187 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTIki šiol sveikatos priežiūros paslaugų tyrimai Lietuvoje buvo atliekami gana fragmentiškai, vertinant šias paslaugas daugiau iš medicinos, o ne iš paslaugų rinkos valdymo pozicijų. Atlikus mokslinių publikacijų analizę, pastebėta, kad nėra vieningos sveikatos priežiūros paslaugų teorinės sampratos. Lietuvos sveikatos priežiūros paslaugų rinkos analizei atlikti ir ja remiantis kurti šių paslaugų plėtros modelius, priimti adekvačius rinkos pasikeitimams sprendimus, nepakanka susiformavusios bendrosios paslaugų ekonomikos bei vadybos teorijos, pripažintų ir universalių atskirų paslaugų tyrimo nuostatų ir metodikų. Tai neleidžia aiškiai nustatyti sveikatos priežiūros paslaugų rinkos ribas bei jos valdymo ypatybes. MOKSLINĖ PROBLEMA – sveikatos priežiūros paslaugų rinkos teorinių (sveikatos priežiūros paslaugų bei rinkos definicijų, sveikatos priežiūros paslaugų paketo modelio) ir metodologinių nuostatų stoka. Tyrimo tikslai: 1) atskleisti sveikatos priežiūros paslaugos sandarą ir specifiką, 2) atsižvelgiant į kitų valstybių patirtį ir dabartinę Lietuvos situaciją, suformuoti Lietuvos sveikatos priežiūros paslaugų rinkos plėtros modelius. Praktiniai rezultatai. Parengta sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir vartotojų tyrimo metodika, leidžianti nustatyti sveikatos priežiūros paslaugų rinkos ypatumus Lietuvoje. Atlikti sveikatos priežiūros vartotojų pasitenkinimo empiriniai tyrimai, kurie leido palyginti Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių gyventojų pasitenkinimo sveikatos priežiūra lygį, o taip pat išskirti nepatenkintų dabartine Lietuvos sveikatos priežiūra gyventojų grupes. [Iš leidinio]

ENUntil now, surveys of health care services in Lithuania were conducted haphazardly: these services were more often evaluated from the perspective of medicine, not from the perspective of managing service market. Following the analysis of scientific publications, it was established that there is no unified theoretical concept of health care services. Crystallized theories of general service economy and management, recognized and universal methodologies and provisions of researching isolated services are not sufficient for performing analysis of Lithuanian health care services market and for creating, on its basis, models of developing these services, taking decisions that adequately respond to market changes. This circumstance prevents one from clearly defining the limits of health care services market and specific features of its management. The scientific problem – lack of theoretical (definitions of health care services and market, a model of health care service package) and methodological provisions of health care services market. Research goals: 1) to identify the structure and specific features of health care service, 2) taking into consideration experience of other countries and current Lithuanian situation, to formulate models of developing Lithuanian health care services market. Practical results. The author has prepared methodology for researching providers and consumers of health care services that allow identifying specific features of health care services market in Lithuania. The author has carried out empirical research on satisfaction of health care consumers allowing to compare the levels of satisfaction with health care among inhabitants of Lithuania and European Union; (s)he further examines groups of people unsatisfied with current state of health care in Lithuania.

Related Publications:
Paslaugų teorija ir praktika : vadovėlis / Neringa Langvinienė, Birutė Vengrienė ; Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas. Kaunas, : Technologija, 2005. 363 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10329
Updated:
2022-02-07 20:09:20
Metrics:
Views: 58
Export: