Atrasti praeitį. Išsaugoti ateičiai : straipsniai, skirti archeologo Gintauto Zabielos 60-mečiui

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Atrasti praeitį. Išsaugoti ateičiai : straipsniai, skirti archeologo Gintauto Zabielos 60-mečiui
Alternative Title:
Discovering the past. Preserving for the future : essays on the occasion of Gintautas Zabiela’s 60th birthday
Editors:
  • Vaitkevičius, Vykintas, sudarymas [com]
  • Bliujienė, Audronė, sudarymas [com]
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2022.
Pages:
338 p
Contents:
Pratarmė, arba keli žodžiai apie mokslininką, kuris yra visur. Foreword: a few words about the researcher who is everywhere / Vasilijus Safronovas — Gintautas Lietuvos archeologijos padangėje / Vykintas Vaitkevičius, Audronė Bliujienė — Gintautas Zabiela and the Department of Balts Archaeology at the State Archaeological Museum in Warsaw / Anna Bitner-Wroblewska Gintauto Zabielos publikacijų sąrašas. Bibliography of Gintautas Zabiela (parengė / compiled by Aušrinė Urbonavičienė) — ARCHEOLOGIJOS MOKSLO IR PAVELDO APSAUGOS ISTORIJA. THE HISTORY OF ARCHAEOLOGY AND HERITAGE PROTECTION. Grūdus bežarstant: ankstyvoji Lietuvos archeobotanikos istorija. Raking Grains: A Review of Early Archaeobotanical Studies in Lithuania / Karolis Minkevičius — Trumpos žinios apie klaipėdiškius senovės mėgėjus. Short Notes on Antiquaries from Klaipėda / Rasa Banyte-Rowell — Archeologinio paveldo apsauga Lietuvoje 1919-1990 m. The Protection of the Archaeological Heritage in Lithuania between 1919 and 1990 / Jurgita Viršilienė ARCHEOLOGIJOS ŽVALGYMAI. ARCHAEOLOGICAL SURVEYS. Metalurginės veiklos pėdsakai Aiseto ežero saloje (Molėtų r. sav.). Traces of Metallurgical Activity on the Island in Lake Aisetas (in the Molėtai District) / Andra Simniškytė — Hillforts in the Latvian-Lithuanian Frontier Area: The View from Latvia. Piliakalniai Latvijos ir Lietuvos pasienio zonoje: žvilgsnis iš Latvijos / Juris Urtans — Istorijos tėkmėje: brastos XIV a. Lietuvoje. In the Course of History: Fords in 14th Century Lithuania / Vykintas Vaitkevičius, Tomas Čelkis —ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI. ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS. Fortify to Develop Contacts? A Review of Late Bronze Age Defensive Systems in the East Baltic and New Data from Mineikiškės Fortified Settlement. Įsitvirtinti, siekiant išvystyti kontaktus? Vėlyvojo bronzos amžiaus gynybinių sistemų Rytų Baltijos regione apžvalga ir nauji duomenys iš Mineikiškių įtvirtintos gyvenvietės / Vytenis Podėnas, Karolis Minkevičius, Viktorija Micelicaitė, Agnė Čivilytė — Kringitten/Kulikovo Hillfort in the Kaliningrad Oblast’: New Dating Evidence. Kringyčių (Kringitten /Kulikovo) piliakalnis Kaliningrado srityje: nauji chronologiniai duomenys / Timo Ibsen — Литовский Смоленск по археологическим данным. Lietuviškasis Smolenskas archeologijos duomenimis. Lithuanian Smolensk according to Archaeological Data / Владислав Волков, Николай Крейке — VIDURAMŽIŲ IR NAUJŲJŲ LAIKŲ KULTŪRA. MEDIEVAL AND EARLY MODERN CULTURE. Laivų apkalai Viduramžių Klaipėdos archeologinėje medžiagoje. Iron Clamps in Medieval Archaeological Material from Klaipėda / Edvinas Ubis — Viduramžių Klaipėdos pramogos archeologijos duomenimis. Entertainment in Medieval Klaipėda according to Archaeological Data / Miglė Urbonaitė-Ubė — Geniakalnio senkapis (Utenos r. sav.)-1998-2000 m. tyrimai. Geniakalnis Old Cemetery (Utena District). Archaeological Investigations in 1998-2000 / Dalius Ribokas.
Keywords:
LT
Gintautas Zabiela; Archeologija / Archaeology; Archeologija / Archaeology; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations.
Summary / Abstract:

LTKlaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto archeologas Gintautas Zabiela visuomenei geriausiai pažįstamas kaip nenuilstantis Lietuvos piliakalnių ieškotojas ir tyrėjas, Vorutos ir kitų istorijos šaltiniuose minimų pilių lokalizacijos teorijų bei daugelio kitų reikšmingų atradimų, daugiau kaip 900 leidinių ir mokslinių straipsnių, šaltinių publikacijų, enciklopedinių, mokslo sklaidos straipsnių autorius. G. Zabielos 60-ies metų jubiliejui skirtoje bendradarbių ir kolegų iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos bei Rusijos straipsnių rinktinėje pristatomi naujausi Lietuvos archeologijos mokslo ir paveldo apsaugos istorijos tyrinėjimai, skelbiami pastarųjų metų baltų genčių piliakalnių tyrimų ir juos supančios aplinkos žvalgymų duomenys, plačiai nagrinėjama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpio kultūra. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9786094811418
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/103121
Updated:
2023-08-16 16:34:58
Metrics:
Views: 35
Export: