Matthäus Prätorius - Geschichtsschreiber der preussischen : Kultur Leben, Werk und wissenschaftliches schaffen

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Matthäus Prätorius - Geschichtsschreiber der preussischen: Kultur Leben, Werk und wissenschaftliches schaffen
In the Book:
Keywords:
LT
1 amžius; 10 amžius; 11 amžius; 12 amžius; 13 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 2 amžius; 3 amžius; 4 amžius; 5 amžius; 6 amžius; 7 amžius; 8 amžius; 9 amžius; Mokslo šaltiniai / Sources of science.
Summary / Abstract:

LTĮvade tiriama menkai pažinta Mato Pretorijaus (apie 1635-1704 ar 1707) asmenybė ir kūryba. Remiantis Lietuvos mokslinių bibliotekų, Valstybinio Slaptojo Prūsijos kultūros paveldo archyvo Berlyne, Gdansko archyvo ir akademijos bibliotekos dokumentika biografijos faktai patikslinti ir apibendrinti. M. Pretorijus gimė Klaipėdoje, studijavo Karaliaučiaus ir Rostoko universitetuose, gavo magistro laipsnį, dirbo dijakonu Klaipėdoje (1661-1663), liuteronų kunigu Nybudžiuose (Niebudzen, dab. Krasnogorskoje) (1664-1684), 1684.05. išvyko iš Prūsijos Kunigaikštystės į Lenkijos karalystę, ėjo Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio istoriografo pareigas, tapo katalikų kunigu Veiherove (vok. Neustadt) (1688-1704). Paskelbė istorijos, bažnyčios istorijos veikalų, proginių kūrinių, vertė giesmes į lietuvių kalbą. Apie 2000 psl. veikale Deliciae Prussicae jis rašė išnykusios prūsų tautos istoriją, siekė ją pratęsti iki XVII a. aprėpdamas visą kadaise prūsų gyventos teritorijos (nuo Nemuno žemupio iki Vislos) istorijos kontekstą, kūrė kultūrinės atminties tekstą. Aptariami išlikę Deliciae Prussicae rankraščiai: autografai ir kopija. Nagrinėjamos priežastys, kodėl šis veikalas XVIII-XX a. istoriografijoje mokslo požiūriu kritikuojamas, tačiau etnologai skelbtus fragmentus nuolatos cituoja. Prieita išvados, kad pasirinkęs senovės prūsų, kurie nebuvo sukūrę valstybės, istoriją, jis privalėjo orientuotis į kultūros istoriją, o jai XVII a. istoriografija dar nebuvo pribrendusi. M. Pretorijaus veikalas šalia Simono Grunau, Jono Bretkūno kūrinių, yra viena pirmųjų senovės prūsų kultūros istorijų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Prūsija; Prūsijos onomasija; Prūsijos demologija.

ENThe personality and works of Matthaeus Praetorius (around 1635-1704 or 1707) are discussed in the introduction. Biographical facts were corrected and summarised based on documents from Lithuanian scientific libraries, the State Secret Prussian Cultural Heritage Archive in Germany, the Gdansk archive and academy library. Praetorius was born in Klaipėda, studied at Karaliaučius and Rostok universities and graduated with a master’s diploma. Worked as a deacon in Klaipėda (1661-1663) and as a Lutheran priest in Niebudzen (now Krasnogorskoye) (1664-1684). In May 1684, he left the Prussian Duchy and moved to the Polish Kingdom. Worked as a historiographer of the Polish King and the Lithuanian Grand Duke. Became a Catholic priest in Wejherowo (Neustadt) (1688-1704). He published works on history, church history, special occasions and translated anthems into Lithuanian. In 2000-page Deliciae Prussicae, he described the history of the extinct Prussian nation, extending it to the 17th century in the context of the history of former Prussia (from the lower reaches of Nemunas to Vysla), and created cultural texts. The author discusses extant Deliciae Prussicae manuscripts: autographs and copies. She analyses reasons why this work is criticised in the 18th-20th century historiography from the scientific point of view, while ethnologists often cite the published fragments. The author concluded that having chosen the history of the old Prussians, who had not established their state, he had to orientate himself towards culture history, while 17th century historiography was not mature enough for it yet. Praetorius’ work is one of the first works on the old Prussian culture history.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10285
Updated:
2023-04-13 14:38:44
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: