Matas Pretorijus ir jo Prūsijos įdomybių antroji bei trečioji knygos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Matas Pretorijus ir jo Prūsijos įdomybių antroji bei trečioji knygos
Alternative Title:
Matthaeus Praetorius and the Second and Third Books of his Prussian Sights
In the Book:
Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla. T. 2 / Matas Pretorijus. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2000. P. 7-43
Notes:
Tekstas vok. k.: p. 25-43. Reikšminiai žodžiai: Prūsijos regykla; Prūsijos demologija; Prūsijos topografija.
Keywords:
LT
Istorikai; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Rankraščiai / Manuscripts.
Summary / Abstract:

LTIstorikas Matas Pretorijus (Matthaeus Praetorius Memelensis Borusus, apie 1635 – 1704), gimė ir pradėjo veiklą Vakarų Lietuvoje, tuo metu Prūsijos Kunigaikštystėje, Klaipėdoje, o baigė Lenkijos Karalystės vakaruose – Pomeranijoje. Remiantis buvusio Kulmo vyskupystės archyvo (saugomo Lenkijoje, Pelpline) dokumentais, naujais duomenimis papildyta paskutiniųjų gyvenimo dešimtmečių Pomeranijoje biografija. Nustatyta mirties data 1704 m. Aptariama jo - katalikų kunigo ir istoriko veikla bei Gdansko generalinės konsistorijos požiūris į ją. Nagrinėjama tome skelbiamų rankraščio Deliciae Prussicae knygų apie senovės prūsų kilmę ir senovės Prūsijos bei Prūsijos kunigaikštystės topografiją reikšmė M. Pretorijaus veikalo istoriografinei vertei apibūdinti. Jose autorius siekė senovės prūsų istoriją pradėti nuo antikos laikų, prūsų kilmę susieti su antikos istorikų paminėtomis Centrinėje, Pietrytinėje ir Rytų Europos dalyse gyvenusiomis gentimis, bandė kritiškai įvertinti antikos autorių informaciją apie senovės Sarmatijos tautas. Tautotyrinį požiūrį į prūsų praeitį istorikas grindė gyvosios lietuvių, prūsų ir kitų kalbų faktais. Legendas apie Prūsijos praeitį jis tiesmukai pavertė istorijos dalimi. Senovės Prūsijos teritorijos nuo Nemuno vidurupio ir žemupio iki Vyslos vidurupio ir žemupio topografiją M. Pretorijus pateikė kaip geografinio ir kultūrinio landšafto apibūdinimą, ypatingai akcentavo krašto žymiųjų įvykių vietas, kitokias įdomybes. Šie autoriaus istoriografiniai siekiai vertinti kaip ankstyvas XVII a. kultūros istorijos tyrimo metodų ieškojimas. [Iš leidinio]

ENHistorian Matthaeus Praetorius Memelensis Borusus (around 1635 – 1704) was born and started activities in Western Lithuania, the then Prussian Duchy, Klaipėda, and finished in the west of the Polish Kingdom, in Pomerania. His biography describing the last decades of his life in Pomerania was supplemented with new data from documents stored in the archive of the former Kulm bishopric (stored in Pelplin, Poland). The estimated date of his death is 1704. The author discusses the activities of Praetorius, a Catholic priest and historian, and the attitude of the Gdansk general consistory towards them, analyses the importance of the books of manuscript Deliciae Prussicae about the origin of the old Prussians and the topography of Old Prussia and Prussian Duchy, provided in this volume, in defining the historiographical value of Praetorius’ work. In these books, the author sought to date the start of the history of the old Prussians at antiquity, link the origin of Prussians with tribes of Central, South-Eastern and Eastern Europe mentioned by ancient historians, tried to critically evaluate ancient authors’ information on old Sarmatian nations. The historian’s attitude towards the past of the Prussians was based on facts of Lithuanian, Prussian and other languages. He turned legends about Prussia’s past into a part of history. Praetorius presented the topography of the old Prussian territory from the middle and lower reaches of Nemunas to the middle and lower reaches of Vysla as a description of geographical and cultural landscape, giving much attention to the country's sites of famous events and other sights.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10284
Updated:
2023-04-13 15:06:45
Metrics:
Views: 60    Downloads: 14
Export: