Pradinių klasių mokinių charakterio akcentuacijų pedagoginis koregavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių mokinių charakterio akcentuacijų pedagoginis koregavimas: disertacija
Alternative Title:
Pedagogical Correction of Accentuations of Character of Elementary School Pupils
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
220 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTPradinių klasių mokinių charakterio akcentuacijų reiškinio problema Lietuvoje nauja ir beveik nenagrinėta. Pats terminas – akcentuacija – Lietuvoje taip pat yra naujas ir retai aptinkamas ne tik pedagoginėje, bet ir psichologinėje literatūroje. Remiantis darbo aktualumo apibūdinimu, nusakomas disertacijos tyrimo objektas – pradinių klasių mokinių, turinčių charakterio akcentuacijas, ugdymo procesas. Darbe nagrinėjamos pradinių klasių mokinių charakterio savybės, jų sąlygoti elgsenos sutrikimai, siūlomi jų koregavimo būdai. Nagrinėjant šį objektą, sprendžiama mokslinė problema – pradinių klasių mokinių charakterio akcentuacijų ypatumai ir jų koregavimo galimybės. Tyrimo tikslas – nustatyti pradinių klasių mokinių charakterio akcentuacijų sąlygotus elgsenos sutrikimus, juos sugrupuoti ir parengti individualaus darbo su akcentuotais pradinių klasių mokiniais metodikos gaires. Tyrimų rezultatai buvo aprobuoti ir diegiami eksperimentinio tyrimo metu. [Iš leidinio]

ENThe problem of the phenomenon of accentuations of character of elementary school pupils in Lithuania is new and hardly studied. The very term – accentuation – in Lithuania is also new and rarely seen not only in pedagogical but also psychological literature. By defining relevance of the paper, the research object of the dissertation is determined – the process of education of elementary school pupils with character accentuations. The paper considers character features of elementary school children, behavioural disorders caused thereby and possible ways to correct them. Through analysis of this object, a scientific problem is being tackled – peculiarities of character accentuations of elementary school children and possible solutions thereto. The purpose of the study is to identify behavioural disorders caused by character accentuations of elementary school pupils, to group them and draft methodological guidelines of individual work with accentuated elementary school pupils. Research results were tested and implemented through a pilot study.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10251
Updated:
2022-02-07 20:08:45
Metrics:
Views: 27
Export: