Orientuojamųjų užduočių naudojimas fizikos sąvokų plėtrai pagrindinėje mokykloje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Orientuojamųjų užduočių naudojimas fizikos sąvokų plėtrai pagrindinėje mokykloje: disertacija
Alternative Title:
Usage of Orientation Assignments for Development of Physics Concepts in Basic School
Publication Data:
Šiauliai, 2000.
Pages:
217 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Šiaulių universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje tiriama orientuojamųjų užduočių panaudojimo fizikos sąvokų plėtros procese problema. Sąvokų plėtros orientaciniu pagrindu pasirinkta moksleivių veikla, organizuota specialiai parengtomis orientuojančiomis užduotimis. Orientuojamųjų užduočių sistema darbe vadinama visuma autorės parengtų spausdintų užduočių (stebėjimai, bandymai, mintiniai eksperimentai, grafikų bei paveikslų analizės), tenkinančių pagrindinius didaktikos principus ir nurodančių veiklos seką bei savo turiniu ir forma orientuojančių į rezultatų įprasminimą, jų analizę ir apibendrinimą. Tuo buvo valdoma viena pagrindinių moksleivių klydimų priežastis – stichinis aktyvumas. Užduočių sistema parengta taip, kad ji ugdymo procese būtų panaudojama, kaip orientacinis pagrindas, sąlygojantis apibendrintų vaizdinių sukūrimą, probleminių situacijų sudarymą bei gyvenimiškų vaizdinių koregavimą, sudarant sąlygas savarankiškai protinei veiklai. Darbe atskleisti sąvokų formavimo ypatumai, orientuojamųjų užduočių didaktinės galimybės bei apibrėžtas parengtų užduočių vaidmuo sąvokų mokymo(si) procese. Aptarta mokymo sistema, pagrįsta orientuojančiomis užduotimis. Beveik savarankiška problema – moksleivių darbo valdymas pačia medžiaga, t.y. moksleivių protinės veiklos orientavimas užduočių turiniu ir forma. Keliant mokslinių žinių sistemos įsisavinimo lygį, pedagoginiu eksperimentu ištirtas orientuojamųjų užduočių poveikis sąvokų plėtrai. Nustatyta, kad parengta orientuojamųjų užduočių sistema aktyvina moksleivių pažintinę veiklą, padidina domėjimąsi dalyku, pagerina mokomosios medžiagos įsisavinimą. [Iš leidinio]

ENThe thesis analyses problems related to usage of orientation assignments in development of physics concepts. Activity of pupils organized as per specially prepared orientation assignment was chosen as the baseline for development of concepts. The system is the complete set of printed assignments prepared by the author (observations, experiments, mental experiments, analysis of graphs/visuals). It satisfies main principles of didactics, indicates the sequence of activity, and focuses on the meaning, analysis, and summary of results. It was used to manage one of the main causes for pupils’ errors—spontaneous activeness. It was prepared as a part of educational process and serves as the basis for orientation stipulating the development of visuals, tricky situations, and adjustment of realistic pictorials this way capacitating independent mental activity. Issues pertaining to formulation and didactical possibilities of concepts, and defined role of prepared assignments in the process of concept teaching/learning were revealed. The thesis discusses the educational system based on orientation assignments. Another almost separate issue—managing work of pupils by training materials, i.e. orientation of mental activity by content and form of assignments. Improving the level of assimilation of scientific knowledge system, an educational experiment was used to analyse the impact of orientation assignments on development of concepts. It showed that the system boosts the cognitive activity of pupils, increases interest in the discipline, and improves learning of educational materials.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10241
Updated:
2022-02-07 20:09:36
Metrics:
Views: 12
Export: