Laurynas Gucevičius Ir europietjškasis klasicizmas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laurynas Gucevičius Ir europietjškasis klasicizmas
Alternative Title:
Laurynas Gucevičius and European classicism
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2004, t. 28, Nr. 3 priedas, p. 10-12
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Estetika; Filosofija; Klasicizmas; Lietuvos architektūros istorija; Aesthetics; Classicism; Classicism, Lithuanian history of architecture; Lithuanian history of architecture; Philosophy.
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Estetika / Aesthetics; Klasicizmas; Liaudies menas / Folk art.
EN
Aesthetics; Classicism.
Summary / Abstract:

LTLaurynas Gucevičius – bene iškiliausias Lietuvos architektas, kuris buvo ne tik XVIII a. antrosios pusės architektūros kanonų kaitos liudininkas, bet ir pats aktyviai, novatoriškai juos keitė. Lietuvoje ir Lenkijoje neoklasicizmas plėtojosi vadinamąja romėniškąja kryptimi. L. Gucevičiaus pamėgtas dorėninis orderis įrodo XVIII a. Paryžiaus statybos įtaką, o kitos detalės – Vitruvijaus paladianizmą. Visi jo įgyvendinti ir neįgyvendinti projektai grindžiami aukso pjūviu. Žymiausi ir autentiškiausi architekto darbai yra Vilniaus katedra ir Rotušė. Skaitydamas architektūros kursą Vilniaus universitete, jis daug dėmesio skyrė proporcingumo idėjoms, grožio sampratai, pastato statybai kaip reikmės rezultatui, pastato grožio priklausomumui nuo proporcijos, pastato vietos parinkimui, statybos medžiagos, kūnų priešinimuisi statybos procese, pusiausvyros ir traukos dėsniams. Be to, L. Gucevičius sudarė pirmąjį Vilniaus miesto topografinį planą, apėmusį Totorių, Trakų, Tauro kalno, Lukiškių bei Vingio gatvių rekonstrukciją, tiesinant Trakų traktą. Architektas taip pat rūpinosi Vingio parko, vėliau tapusia vilniečių poilsio vieta, planavimo darbais. Vis dėlto L. Gucevičiaus idėjų realizacija sulaukė nemažai trukdymų ir pasipriešinimo. Gyvenimas kūrė nuolat ir greitai kintančias konjunktūras. Straipsnyje nagrinėjamos šio architekto gyvenimo ir kūrybos formavimosi aplinkybės, pažymima europietiškojo klasicizmo, Apšvietos filosofijos ir prancūzų architektų įtaka, išskiriamas lietuvių architekto architektūrinių sprendimų originalumas.

ENThe article deals with the common aspects of the European classicism and their influence to the Lithuanian architect Laurynas Gucevičius. The author maintains the influence of the Vilnius bishop Ignacy Massalski to the young L. Gucevičius. The history of Lithuanian classicism has many common features with the creative works and principles of French architects as J.F. Blonde,. C.N. Ledoux., J.P. Rondelet and P. La Patte. L. Gucevičius emphasized the priority of construction over decoration and the importance of convenience and economy, demanding clarity and simplicity of design. [text from author]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Duomenys apie architekto Martyno Knakfuso veiklą / Vladas Drėma ; [vertė Grazina Drėmaitė]. Kultūros barai. 2003, Nr. 2, p. 75-81.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/102
Updated:
2013-04-28 15:13:27
Metrics:
Views: 55
Export: