Lietuviškos katalikiškos XVI-XVIII amžiaus giesmės : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškos katalikiškos XVI-XVIII amžiaus giesmės: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
230 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
16 amžius.
Summary / Abstract:

LTHumanitarinių mokslų daktaro disertacijos „Lietuviškos katalikiškos XVI–XVIII amžiaus giesmės“ tema – LDK XVI–XVIII a. lietuviškai rašytos ir spausdintos bažnytinės giesmės įvairiais aspektais: istoriniu, tematikos, paplitimo, vaidmens, autorystės ir originalumo, literatūriniu aspektu. Tai pirmas darbas, kuriame apibendrintai ir sistemingai tiriamos lietuviškos katalikiškos XVI–XVIII a. giesmės istoriniu ir literatūrologiniu aspektu, iškeliamos svarbiausios lietuviškos katalikiškos XVI–XVIII a. himnologijos problemos ir klausimai. Darbo tikslai: išanalizuoti ir įvertinti lietuviškų katalikiškų XVI–XVIII a. giesmių kilmę, giesmynų struktūrą, jų tarpusavio santykius, pagrindines giesmių temas; iškelti ir įvertinti senųjų lietuviškų katalikiškų giesmių originalumo bei autorystės problemą; išanalizuoti pagrindinius barokinius (literatūrinius) giesmių aspektus; nustatyti bendruosius (tematinius) lietuviškų katalikiškų XVI–XVIII a. giesmių bruožus. Tyrimui buvo naudoti 3 giesmynai, 18 įvairaus pobūdžio leidinių (maldaknygės, katekizmai, brolijų reikmėms skirti leidiniai etc.), 1 rankraštinis giesmių rinkinys ir 2 atskiros rankraštinės giesmės. Atlikus tyrimą, darbe buvo aptarta lietuviškų katalikiškų XVI–XVIII a. giesmių kilmė, išanalizuota giesmynų struktūra ir jų tarpusavio santykiai, apibrėžtos pagrindinės giesmių temos, iškelta lietuviškų katalikiškų XVI–XVIII a. giesmių originalumo ir autorystės problema, išanalizuoti svarbiausi literatūriniai giesmių aspektai – didaktinis pobūdis, viduramžiški barokinių giesmių ypatumai, kontrastų principas, nustatyti tematiniai bruožai. [Iš leidinio]

ENThis doctoral dissertation “Lithuanian Catholic hymns of the XVI–XVIII c.” deals with various aspects of published Lithuanian hymns of the Grand Duchy of Lithuania in the XVI–XVIII c.: historical, thematic, dispersion, role, authorship and originality, literary aspects. This is the first study to summarise and systematically examine historical and literary aspects of Lithuanian Catholic XVI–XVIII c. hymns, discussing some important problems and questions of the target era’s hymnology. The work’s objective is to analyse these hymns’ origin, the structure of the hymnals, inter-relationships between them and basic themes of the hymns; to look into questions of these old Lithuanian Catholic hymns’ originality and authorship; to examine the baroque literary nature of the hymns; and to determine the general (thematic) outlines Lithuanian Catholic hymns of the XVI–XVIII c. Material used for the research encompassed 3 hymnals, 18 publications of various types (missals, catechisms, publications of the confraternities, etc.), 1 manuscript collection of hymns and 2 individual handwritten hymns. The origin of these Lithuanian Catholic hymns of the XVI–XVIII c. is discussed, likewise the structure of the hymnals, inter-relationships between them and basic themes of the hymns; problems of these old Lithuanian Catholic hymns’ originality and authorship is discussed; an analysis is made of the most important literary aspects of these hymns – their didactic and mediaeval baroque nature, the principle of contrasts, their thematic outlines. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10166
Updated:
2022-03-05 12:53:01
Metrics:
Views: 25
Export: