Senosios Lietuvos šventvietės (sisteminis aspektas) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senosios Lietuvos šventvietės (sisteminis aspektas): disertacija
Alternative Title:
Sacred places in old Lithuania (systemic approach)
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
161 lap., [26] žml. lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas – visų rūšių senosios Lietuvos šventvietės: kalnai, laukai, miškai, medžiai, akmenys, ežerai, pelkės, upės, šaltiniai, daubos, įgriuvos ir olos. Todėl keliamas tikslas – nustatyti senųjų Lietuvos šventviečių įvairovę, sklaidą ir vietą baltų kultūroje. Etapiškai įgyvendinami šie uždaviniai: išanalizuojama įvairiaplanė mokslinė informacija apie senąsias šventvietes; apibendrintai pristatomi pagrindiniai šventviečių tipai ir grupės; aptariamas religinis ir istorinis šventviečių kontekstas. Pasak tyrimo, sakralinio termino alka vartojimas vietovardžiuose ir jų paplitimo tendencijos yra kelių skirtingų senųjų Lietuvos šventviečių tradicijų išraiška. Skirtingos šventviečių tradicijos būdingos atskiriems regionams ar lokaliniams arealams, kurie sietini su archeologinių kultūrų, žemių ar genčių teritorijomis. Tai rodo, jog tokios tradicijos susiformavo dar iki susidarant Lietuvos valstybe. Sykiu su gyvenviete (piliakalniu – slėptuve, laidojimo vieta ir t.t.) senoji šventvietė yra vienas sudėtinių teorinio modelio elementų, priešistorinės bendrijos pasauliui rekonstruoti. Visumoje senosios šventvietės yra unikali baltų religijos raiškos forma. Jų mitinės reikšmės ir religinės funkcijos susijusios su daugeliu dievų ir deivių. Šventviečių, susijusių su mirusiaisiais, sakralumas yra specifinis. Jis motyvuotas sąsajomis tarp mitinio vėlės būvio po mirties ir pirminių elementų – vandens, ugnies, medžio, akmens. Šalia viso to, disertacijoje yra pateikiami priedai, kuriuose pademonstruojama tipologinė šventviečių lokalizacija.

ENThe object of the dissertation – all types of sacred places in old Lithuania: mountains, fields, forests, trees, stones, lakes, swamps, rivers, springs, hollows and caves. Thus the main objective of the work is to identify the diversity of ancient Lithuanian sacred places, their locations and role in the Baltic culture. The following objectives are implemented in the dissertation: analysis of scientific information about old sacred places; presentation of the main types and groups of sacred places; discussion of their religious and historical context. As the research claims, the sacral term alka is used in names of places and is widely spread as an expression of several old Lithuanian traditions of sacred places. Different traditions of sacred places are characteristic of different regions. They are related to territories of archaeological cultures, lands and tribes. All of this implies that those traditions had formed long before the foundation of the Lithuanian state. In general, old sacred places in Lithuania express the unique religious traditions of the Balts. Their mythical meanings and religious functions are related to many gods and goddesses. Sacred places that are somehow related to death are rather specific. They are motivated by the links between the sole of the deceased and the primary elements – water, fire, trees and stones. In addition, the dissertation includes annexes which demonstrate typological localisation of sacred places.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10138
Updated:
2022-01-10 16:23:49
Metrics:
Views: 14    Downloads: 6
Export: