The Role of business information : changes of its evaluation and application in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Role of business information: changes of its evaluation and application in Lithuania
Summary / Abstract:

LTVakarų šalyse jau seniai suvokiama informacijos svarba. Organizacijos tose šalyse vystėsi natūraliai, kas leido joms pasiekti aukštą gebėjimų ir kompetencijų kokybės lygį informacijos rinkimo, struktūrizavimo, analizės, taikymo ir vartojimo srityse. Deja, to negalima pasakyti apie Lietuvos organizacijas. Straipsnyje siekiama išanalizuoti esamą situaciją, liečiančią informacijos rinkimo, apdorojimo, analizės ir taikymo lygį Lietuvos verslo organizacijose, ir įvertinti pokyčius, įvykusius, vykusius ar įvyksiančius po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo šalies perėjimo į laisvosios rinkos ekonomiką ir įsitvirtinimo joje laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu daug Lietuvos verslo organizacijų suvokia informacijos svarbą planuojant, organizuojant, valdant ir vystant savo veiklą. Tuo pačiu jos suvokia, kad verslo sėkmė priklauso ne nuo pačios informacijos, bet nuo jos efektyvaus ir tinkamo panaudojimo. Nepaisant patirties ir informacijos stokos pradiniame privataus verslo organizavimo ir vystymo etape po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, Lietuvos verslo organizacijos, konsultavimo, akademinės ir kitos verslo informacijos srities organizacijos pasiekė gana gerų rezultatų. Būtų teisinga pasakyti, kad Lietuvoje yra padėtas geras pagrindas vystant verslo informaciją, ypač atsižvelgiant, kad: vykdomas verslą vykdančių asmenų ir savininkų lavinimas ir mokymas, pagilinantis jų verslo informacijos žinias ir tokiu būdu stimuliuojantis modernų vadybinį mąstymą; tikslingai rengiami verslo informacijos specialistai turintys tinkamas kompetencijas ir gebėjimus; kyla konsultavimo kompanijų ir kitų organizacijų, dirbančių verslo informacijos srityje, paslaugų kokybė.Reikšminiai žodžiai: Informacija organizacijoje; Informacijos rinkimo; Analizės ir panaudojimo emtodai; Business information; Methods od information collection; Analysis and application.

ENWestern countries understood the importance of the information long time ago. Organisations in those countries developed in natural ways, what allowed them reaching high level of skills and competencies in the area of collecting, structuring, analysing, applying, and consuming the information. Regretfully, this can not be told about organisations in Lithuania. The article aims to analyse the situation regarding the collection, processing, analysing, and application of the information in Lithuanian business organisations; and evaluate changes that have happened or will happen in a period after the restoration of the independence as well as transferring to and setting in the economy of free market. A lot of Lithuanian business organisations of that period understand the importance of the information for planning, organising, managing, and developing their activities. On the same time, they understand that business success is more related to due and efficient use of the information rather than to its possession. Despite the lack of experience and the information in the very first stage of organising and developing private business after the restoration of the independence in Lithuania, Lithuanian businesses and consulting, academic, and other business information organisations reached enough high results. It might be fair saying, that Lithuania has a good basis for the development of business information; especially taking into account the education and training of business managers and owners enabling them to acquire more knowledge in the area of business information and stimulate modern managerial thinking; the purposeful preparation of business information specialists with suitable competencies and skills; and the rising quality of services of consulting companies and other organisations working in the area of business information.

ISBN:
8022722847
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10095
Updated:
2020-08-22 11:08:42
Metrics:
Views: 16
Export: