Competitive intelligence in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Competitive intelligence in Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Konkurencinė žvalgyba; Konkurencinės žvalgybo plėtojimas.
EN
Competitive intelligence; Lithuania CI development.
Summary / Abstract:

LTTarp kitų buvusios SSSR šalių Lietuva yra gana pažengusi įvesdama konkurencinės žvalgybos (KŽ) koncepciją verslo bendruomenėje. Ši sąvoka, būdama šalyje santykinai nauja, yra aktyviai propaguojama verslo mokyklose. Poreikis KŽ produktams ir paslaugoms yra taip pat reklamuojamas publikacijų, seminarų, pristatymų ir kt. pagalba. Vis dėlto, dar daug Lietuvos kompanijų nežino apie KŽ koncepciją ir jos naudą, ir todėl šiuo metu KŽ paklausa yra maža. Nors informacija apie KŽ kasdien pasklinda vis plačiau, prireiks dar šiek tiek laiko, kol ji taps pripažinta profesija ir akademinių tyrimų sritimi. Dalinai tai yra sąlygota fakto, kad šalis 50 metų gyveno planinės ekonomikos sąlygomis, kur terminai verslas ir konkurencija turėjo visai kitą, daugiausia neigiamą, reikšmę. Nors konkurencinei žvalgybai, tokiai, kokia suprantama dabar, dabar poreikio nėra, Lietuvos žvalgybos veiklą aktyviai skatino valstybės institucijos. Nors jų tikslai buvo visai kiti, verta pasidomėti jų praktika kaip faktoriumi, įtakojančiu konkurencinės žvalgybos suvokimą ir priėmimą visuomenėje. Šiai koncepcijai galima prognozuoti gerą ateitį mūsų šalyje, bet norint tai paversti plačiai paplitusia verslo praktika, reikia aktyvesnių tiekėjų pastangų. Ypač palankus faktorius KŽ vystymuisi Lietuvoje yra šalie įstojimas į Europos Sąjungą ir faktas, kad vietinės kompanijos susiduria su intensyvėjančia tarptautine konkurencija. Pirmoje straipsnio dalyje apžvelgiama žvalgybinė veikla Lietuvoje per paskutinius kelis dešimtmečius, antroje - analizuojama esama KŽ padėtis, trečioje aptariama žvalgybos praktikos Lietuvoje bruožai ir galiausiai išdėstomos kai kurios mintys apie KŽ perspektyvą Lietuvoje.

ENAmong former USSR countries, Lithuania can be regarded as relatively advanced in introducing the concept of competitive intelligence to the business community. This notion, being relatively new to the country, is actively promoted at the business school Level by the Institute of Business Strategy at Kaunas University of Technology as well as by the recently established consultancy, Knowledge Society Institute. Demand for products and services are also promoted through publications, seminars, presentations, etc. However, many Lithuanian companies are still unaware of the CI concept and its benefits, which explains modest demand for CI at the moment. The concept has a promising future in the country, but to make it a widespread business practice more active efforts on the supply side are required. Especially favourable for the development of CI in Lithuania is the country7 s accession to the EU and the fact that local companies are finding themselves under intensifying international competition. [From the publication]

ISSN:
1703-5147
Related Publications:
The Role of business information : changes of its evaluation and application in Lithuania / Saulius Šimanauskas, Petras Oržekauskas. Moderné prístupy k manažmentu podniku : zborník príspevkov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 8-9 September 2005. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2005. P. 530-537.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10074
Updated:
2020-07-23 20:46:51
Metrics:
Views: 7
Export: