Kas griauna lietuvybę

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kas griauna lietuvybę
In the Journal:
Lietuvos aidas. 2005, Nr. 60 (2005, kovo 15), p. 1, 5, Nr. 61 (2005, kovo 16), p. 5
Keywords:
LT
Politinė ideologija / Political ideology; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTŠvietimo sistema ir jaunimui perduodama kultūra lemia Lietuvos ateitį. Teigiama, kad dabar nėra tautinės švietimo sistemos. Pabrėžiama praeities kultūros tradicijų svarba. Dievo įsakymai apibrėžia krikščioniškąją civilizaciją ir užtikrina tautinės kultūros gyvenimą. Lietuvoje pagarbą lietuvybei užtikrino Lietuvių charta (priimta 1949 m.), kuri net vadinta tautos Biblija. Lietuvių tauta turi savitą istoriją, kuria galima remtis, semtis iš jos dvasinės stiprybės. Dabartinės ateistinės bei kosmopolitinės jėgos išstumia pagarbą gimtajam kraštui, taip prasideda pačios tautos naikinimas. Žiniasklaida, valstybės pareigūnai neskatina lietuvybės. Tarp šiuolaikinių Lietuvos rašytojų plinta "modernusis" cinizmas. Lietuvių tautinės savimonės naikinimu pasižymi ir istorikai, nors egzistuoja ir patriotinė istoriografija. Lietuvoje įvedama dvikalbystė - vietoj rusų dabar yra anglų kalba, kuri veržiasi į įvairias gyvenimo sritis. Tai kelia pavojų lietuvybei.Reikšminiai žodžiai: Tauta; Nacionalizmas; Kalba; Tautinis švietimas; Patriotizmas; Nation; Nationalism; Language; National education; Patriotism.

ENThe future of Lithuania depends on the education system and culture being transferred to young people. There is an opinion that Lithuania does not have national education system. Cultural traditions are extremely important. The Decalogue outlines Christian civilization and ensures the life of national culture. Respect for national values was guaranteed by the Lithuanian Charter (adopted in 1949) in Lithuanian. It was even called the Bible of Lithuania. Lithuanian nation has got a distinctive history which may be a source of and a foundation for the inner strengths. Contemporary atheistic and cosmopolitan forces have displaced respect to a native country, which may be the beginning of the extermination of a nation. Mass media and public institutions do not encourage Lithuanian values. Contemporary Lithuanian writers promote “modern” cynicism. Exterminating national self-awareness is featured by historians too, notwithstanding the existence of patriotic historiography. Lithuania suffers from bilingualism; English language, instead of Russian, gains into various areas of our life. This is dangerous to our nationality.

ISSN:
1648-4215
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10071
Updated:
2022-01-28 20:26:23
Metrics:
Views: 22
Export: