Stasio Šalkauskio integralaus ("pilnutinio") ugdymo teorijos interpretacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stasio Šalkauskio integralaus ("pilnutinio") ugdymo teorijos interpretacija
Alternative Title:
Interpretation of Stasys Šalkauskis integral ("complete") education theory
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 18, p. 21-36. Edukologija
Vėliau paskelbta leidinyje: Žmogaus pašaukimas - tapti žmogumi / Ona Tijūnėlienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009
Keywords:
LT
Integruotas mokymas; Pilnatvės principas; Sintetiškas pobūdis.
EN
Integral education; Life philosophy; Principal of completeness; Synthetic character.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiamos S. Šalkauskio integralaus ugdymo teorijos ištakos. Parodoma, kad mokslininkas šią teoriją sukūrė vadovaudamasis gyvenimo filosofija, kurioje aiškina, jog žmogaus gyvenimas nuosekliai kyla trimis laiptais iš materialinio lygmens į aukščiausią - dvasios sritį. Straipsnyje išryškinama, kad profesorius, brendęs Rytų ir Vakarų kultūrų bei filosofijos veikiamas, dar akademinėse studijose išsiugdė sintetinį dvasios tipą, todėl ne tik gyvenimo, bet ir pedagoginius reiškinius interpretavo sintetiškai. Atskleidžiama integralaus ugdymo teorijos esmė: ši teorija apima žmogaus sąveiką su visomis gyvenimo sritimis (tarp jų ir su transcendentine), visų žmogaus galių raišką ir tobulinimą, reikalauja visų ugdymo veikėjų veiksmų darnos ir kokybiškų kompetencijų, pilnatvės principo taikymo rengiant žmogų veiklai visose gyvenimo srityse. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Integruotas mokymas; Gyvenimo filosofija; Pilnatvės principas; Sintetiškas pobūdis; Integral education; Life philosophy; Principal of completeness; Synthetic character.

ENThis article is aimed to show the origins of S. Šalkauskis integral education theory. It is shown that the scientist created this theory on the basis of his life philosophy, in which he explains that life of a human being consequently goes up the three stairs from material sphere to the highest – spiritual one. In the article it is highlighted that the professor whose maturation was influenced by Eastern and Western cultures as well as philosophy even during academic studies acquired a synthetic type of spirit, that is why he synthetically interpreted both phenomena of life and pedagogy. The essence of integral education theory is explained: this theory involves interaction of a human being with all life spheres, including transcendental one, as well as the expression and perfection of all human powers; it requires the harmony of actions of all education participants as well as qualified competences; the principal of completeness has to be applied in the preparation of a human being to act in all spheres of life. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Edukologijos pradmenys / Leonas Jovaiša. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2001. 276 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10057
Updated:
2018-12-17 11:21:19
Metrics:
Views: 19    Downloads: 8
Export: