Nepriklausomybės nuo alkoholio ir psichotropinių medžiagų idėjų sklaida Lietuvoje XX a. pabaigoje - XXI a. pradžioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepriklausomybės nuo alkoholio ir psichotropinių medžiagų idėjų sklaida Lietuvoje XX a. pabaigoje - XXI a. pradžioje
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2007, Nr. 36, p. 224-250
Keywords:
LT
Blaivybė; Katalikai. Katalikų bažnyčia / Catholics. Catholic Church; Narkotinės ir psichotropinės medžiagos; Prevencija / Prevention; Valstybė / State.
EN
Abstinence; Government; Narcotic and psychotropic substances.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aktualizuojama blaivybės, nepriklausomybės nuo alkoholio ir psichotropinių medžiagų idėja. Aptariamos blaivybės ištakos Lietuvoje, socialiniai ir politiniai šio reiškinio veiksniai, akcentuojama Katalikų Bažnyčios ir jos hierarcho M. Valančiaus bei kitų dvasininkų autoriteto galia organizuojant blaivybės sąjūdį. Blaivybės idėja Lietuvoje iškilo XV a., kai pradėta vartoti degtinę. Socialinės, politinės, ekonominės sąlygos lėmė, kad degtinė tapo pelningu verslu, o jos auka – paprastas žmogus. XVIII–XIX a. nugirdyti lietuvį buvo okupantų ir iš susiklosčiusios situacijos lobstančiųjų tikslas. Pasisakydama už sveiką tautos gyvenimo būdą, stengdamasi ištraukti paprastą žmogų iš dorinio pažeminimo, dvasinės ir socialinės kančios, girtavimo liūno, XIX a. viduryje Katalikų Bažnyčia, jos dvasininkai, ypač Žemaičių vyskupas M. Valančius, naudodamasis savo autoriteto galia, su ganytojišku uolumu organizavo blaivybės sąjūdį, kuris Lietuvoje prisidėjo prie tautos doros stiprinimo ir šviesesnio jos gyvenimo. XX a., nepriklausomybės ir okupacijos laikotarpiu, blaivybės idėja buvo gaivinama. Straipsnyje rašoma ir apie XX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje įvairių šalies institucijų atliekamą prevencini rūkymo, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo darbą: Lietuvos Seimo ir Vyriausybės dokumentus bei prevencines programas, Bažnyčios iniciatyvas, formalių ir neformalių institucijų vaidmenį skleidžiant krašte blaivybės idėją, nevalstybinių institucijų veiklą. Parodoma, kad alkoholizmas ir narkomanija yra sunkiai įveikiama problema. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the idea of abstinence and independence from alcohol and psychotropic substances. It discusses the source of abstinence in Lithuania, social and political factors of the phenomenon, emphasizes the authority of Catholic Church and its hierarch M. Valančius, and other priests in establishing the movement of abstinence. It covers the work of various government agencies on prevention of alcohol and drug consumption in the end of 2th century and the beginning of 21st century: the documents and preventive programs of Parliament and Government of Lithuania, Church initiatives, the role of formal and informal institutions in spreading the idea of abstinence, the activity of non-government institutions. It states that alcoholism and drug addiction are problems that are hard to deal with. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10050
Updated:
2018-12-20 23:13:00
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: