Art history in Lithuania 2006

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Art history in Lithuania 2006
In the Journal:
Mākslas vēsture un teorija. 2007, Nr. 8, p. 84-86
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LT2006 m. Lietuvos dailės istorikų darbų apžvalga akivaizdžiai atspindi nuolat didėjančias dailės ir architektūros tyrinėjimų apimtis, vis įvairėjantį temų spektrą. Etapiniu 2006 m. įvykiu vadinamas dviejų Lietuvos dailėtyrininkių monografijų pasirodymas už Lietuvos ribų. Budapešte išėjo Giedrės Mickūnaitės darbas apie kunigaikštį Vytautą Didįjį, per kurio atvaizdus pristatoma Lietuvos viduramžių dailės specifika (Making a Great Ruler: Grand Duke Vytautas of Lithuania, Budapest and New York: CEU Press), o kaimyninėje Lenkijoje buvo publikuota Birutės Rūtos Vitkauskienės knyga apie XV–XVIII a. Vilniaus auksakalius (Zlotnictwo wilenskie: ludzie i dziela. XV–XVIII wiek, Warszawa, Wydawnictwo Neriton). Šių monografijų leidybos geografija rodo, kad Lietuvos dailės paveldas, o ir jo tyrėjai sėkmingai integruojasi į Europos tyrėjų bendriją. Straipsnyje apžvelgiamos Lietuvoje 2006 m. pasirodę 9 monografijos, 7 kolektyviniai mokslo darbai, 12 mokslinių katalogų, 5 mokslo populiarinimo leidiniai. 2006 m. buvo surengtos 7 mokslinės konferencijos, apgintos 7 dailės istorijos krypties daktaro disertacijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dailės ir architektūros istorija; Dailės kritika; Mokslo darbai; Dailės įvykiai.

EN2006 overview of works by Lithuanian art historians clearly reflects ever increasing scope of art and architectural studies, ever expanding range of themes. Critical event of 2006 was publication of two studies by Lithuanian art researchers abroad. In Budapest, there was published a work of Giedrė Mickūnaitė on Grand Duke Vytautas, whose depictions are used to introduce specific features of Lithuanian Middle Ages art (Making a Great Ruler: Grand Duke Vytautas of Lithuania, Budapest and New York: CEU Press), meanwhile in the neighboring Poland, there was published Birutė Rūta Vitkauskienė’s book about XV–XVIII c. Vilnius goldsmiths. The geography of publishing of these studies indicates that Lithuanian art heritage and its researchers successfully integrate into European research community. The article reviews 9 studies, 7 collective scientific works, 12 scientific catalogues, 5 popular scientific publications published in Lithuania in 2006. In 2006, there were 7 scientific conferences organized, 7 art history doctoral theses defended.

ISSN:
1691-0869
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10019
Updated:
2020-07-28 20:26:20
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: