Kontūrinis paveikslas "Jėzaus Kristaus nuėmimas nuo kryžiaus"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kontūrinis paveikslas "Jėzaus Kristaus nuėmimas nuo kryžiaus"
Alternative Title:
Contour Picture "Taking Jesus Christ off the Cross”
Keywords:
LT
Tytuvėnai; Bažnyčios; Vienuolynai.
EN
Church.
Summary / Abstract:

LTPrie Tytuvėnų ansamblio įdomiausių dailės vertybių priklauso dabar jau nebenaudojamas trijų dalių kontūrinis paveikslas “Jėzaus Kristaus nuėmimas nuo kryžiaus”. Tai tikriausiai Didžiąją Velykų savaitę bažnytinių iškilmių metu naudotos dekoracijos. Panašaus tipo, tik kito siužeto, XVII a. antrosios pusės-XVIII a. dekoras išliko Šiluvos, Semeliškių ir kt. bažnyčiose. Analogai žinomi ir XVIII a. pabaigos Latvijos (Latgalos) dailėje. Nors Tytuvėnų bažnyčios dokumentai nieko nesako apie šį paveikslą, tačiau pagal tapymo pobūdį, figūrų komponavimą, atskirų detalių modeliavimą, galima spręsti, kad kompozicija nutapyta XVIII a. pabaigoje-XIX a. pradžioje. Jis turi kelioms stilistinėms epochoms – barokui ir klasicizmui – būdingų bruožų. Kūrinys žavi savo autentiškumu, pertapymų nesugadintu vaizdu. [Iš leidinio]

ENA three-part contour picture “Taking Jesus Christ off the Cross”, which is no longer used at the present time, belongs to the most interesting art values of Tytuvėnai ensemble. Most probably these are decorations used on Good Friday of Easter during the church festivals. Décor of a similar type, but of a different plot of the second part of the 17th century –the 18th century has survived in Šiluva, Semeliškės and other churches. Analogues are known in art of Latvia (Latgala) of the end of the 18th century. Though documents of Tytuvėnai Church say nothing about this picture, according to the nature of painting, composition of figures, modelling of separate details, one can judge that the composition was painted at the end of the 18th century-the beginning of the 19th century. It has features characteristic of several stylistic epochs – baroque and classicism. The work fascinates us with its authenticity, the image that was unspoilt by repainting it.

Related Publications:
Veiviržėnų bažnyčios iliuzinė tapyba ir XVIII a. II pusės - XIX a. I pusės Kristaus kapo dekoracijos : politikos priemonės ir jų sėkmė / Asta Giniūnienė. Menotyra. 2012, t. 19, Nr. 1, p. 18-36.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10008
Updated:
2020-08-30 20:41:32
Metrics:
Views: 77
Export: