L I T U A N I S T I K O S   T R A D I C I J Ų   I R   P A V E L D O   Į P R A S M I N I M O   K O M I S I J A English      
   Komisijos pirmininkė Irena Degutienė, Gedimino pr. 53, Vilnius
Komisijos sekretoriatas: rasa.geciene@lrs.lt  
          
 
Laiškams Laiškai                 Atsakymai į klausimus                      Paieška                 
     LIETUVOS VALSTYBĖ: SVARBIAUSIOS DATOS IR ĮVYKIAI          IŠKILŪS LIETUVOS VALSTYBĖS IR POLITIKOS VEIKĖJAI         

Nuo 2016-05-10 šioje svetainėje informacija nėra atnaujinama. Informaciją apie Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos veiklą galite rasti Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje

Pirmiausia noriu, kad būtų sustabdytas Gedimino kalno irimas. Iš paskutiniųjų sustabdytas.
Noriu, kad būtų apgintas Donelaičio memorialas Tolminkiemyje.                     
Noriu, kad lietuvių kalbai būtų išsaugotas, apgintas valstybinės kalbos statusas.
Justinas MARCINKEVIČIUS,
2010-11-23

Kvietimas į Spaudos pusryčius

Kalbos premijos konkursas

Kalbos vakaras (2015 m. gruodžio 4 d.)

Mirė Kalbos premijos laureatas kunigas Vaclovas Aliulis

Paskelbtas 2015-ųjų Kalbos premijos laureatas

Lituanistika ir kultūros politika (2003-2013). Parlamentinės komisijos istorija ir ataskaita    (programa)

Kalbos premijos konkursas

Knygnešio diena su naujais vardais. 2015 m. kovo 16 d. sutinkame žinyno „LIETUVOS KNYGNEŠIAI ir DARAKTORIAI 1864-1904“ antrąją knygą!

I. Degutienė įteikė 2014-ųjų Kalbos premijas J. Mateikienei ir R. Kauniečiui

Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos 2015-2020 m. veiklos kryptys

Paskelbti 2014-ųjų Kalbos premijos laureatai

Seimo Pirmininko pavaduotojos, Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkės Irenos Degutienės kalba vienuoliktuosiuose Spaudos pusryčiuose

2014 m. gegužės 7 d. 16.30 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje (Žygimantų g. 1) įvyks vakaras, skirtas 200-osioms archeologo, muziejininko, visuomenės veikėjo Eustachijaus Tiškevičiaus (Eustachy Tyszkiewicz) gimimo metinėms

2014 m. balandžio 9 d. 12 val. LMA atidaroma paroda "E. Tiškevičiaus rankraštinio palikimo atodangos"

2014-03-26
MIRĖ PROFESORIUS VLADAS ŽUKAS

Skelbiamas 2014 metų Kalbos premijos konkursas

Donelaičio akcentai

Donelaitika. Renginiai 2014 m. sausio mėnesį

Lituanistikos komisijos prašymu M. K. Oginskio 250-osios ir K. Donelaičio 300-osios gimimo metinės įtrauktos į UNESCO sukakčių sąrašą

Kalbos vakare I. Degutienė įteikė 2013-ųjų Kalbos premiją

K.Donelaičio minėjimo kalbos (Irenos Degutienės, Domo Kauno)

Kalba per Spaudos pusryčius 2013-05-07

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis 2011-03-24 Nutarimu Nr. XI-1297, skelbia 2013 metų Kalbos premijos konkursą. 

KRISTIJONUI DONELAIČIUI – 300
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMAS „DĖL 2014 METŲ PASKELBIMO KRISTIJONO DONELAIČIO METAIS IR KRISTIJONO DONELAIČIO 300-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO 2010-2014 METŲ PROGRAMOS METMENŲ“ (2010 m. birželio 3 d. Nr. XI-878, Vilnius) [Atsisiųsti 81 KB *.doc] >

 

Kristijono Donelaičio 300-metį numatoma įtraukti į UNESCO 2014 m. minimų sukakčių sąrašą

Kristijono Donelaičio 300-ųjų metinių minėjimo programos 2010 – 2012 metais atlikti darbai

2013 metais peremti projektai skirti K.Donelaičio jubiliejaus minėjimui

Kvietimas į parodą "Visagalė tradicija: Kristijono Donelaičio "Metai" iliustracijos ir vaizdinis kanonas"

Lietuva minės 300-ąsias Kristijono Donelaičio gimimo metines
2013-02-06

Vyriausybės nutarimas

Šiandien posėdyje Vyriausybė patvirtino Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo programą. Pagerbiant lietuvių grožinės literatūros pradininką, planuojamos K. Donelaičio archyvinio palikimo paieškos Vokietijoje bei Klaipėdos krašte, taip pat ketinama pateikti paraišką dėl K. Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo įtraukimo į UNESCO minimų sukakčių sąrašą bei sukurti dokumentinį filmą, pasakojantį apie poetą ir Mažąją Lietuvą.

Šiais ir kitais metais taip pat planuojama vykdyti K.Donelaičio ir jo amžininkų asmenybės ir kūrybos tyrimus, paskelbti naujas lituanistinės kūrybos mokslines publikacijas, parengti televizijos laidų ciklą. Taip pat ketinama surengti kilnojamas parodas Lietuvoje ir užsienyje, organizuoti specialias edukacines programas mokykloms.

Be to, šio jubiliejaus proga numatyta išleisti proginę monetą ir pašto ženklą, o informacijos sklaidai sukurti specialų tinklalapį. Šiems ir kitiems pasiūlymams, kurie įtraukti į Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo priemonių planą, šiandien pritarė ministrų kabinetas.Donelaičio minėjimo programos ženklas

Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijaiVALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL KULTŪROS MINISTERIJOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ


2012 METŲ KONKURSAS KALBOS PREMIJAI GAUTI

Kaliningrado srities kultūros ministerija

Renginiai

Sausio 18 d. 16 val. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje parodos „Atrastas Karaliaučius“ atidarymas

2012 m. vasario 15 d. 15 val. Seimo II rūmų antro aukšto fojė atidaroma paroda„Skulptoriai skaito Donelaitį“

2011 gruodžio 14 dieną Apdovanojami mokiniai, sukūrę įdomiausius trumpų filmų apie K. Donelaitį scenarijus

2011 gruodžio 13 dieną KALBOS VAKARAS „Muziejų metus atverkime!“

2011 gruodžio 15 dieną Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Prano Dovydaičio 125-ųjų gimimo metinių minėjimas

2011 12 07 – 2011 12 30 Tarptautinio medalių meno simpoziumo paroda MAŽOSIOS LIETUVOS RAŠTIJOS VEIKĖJAI

2011 m. gruodžio 3 d., šeštadienį, 15 val. Lietuvos dailės istorikų draugija maloniai kviečia Jus į dailės istoriko Vlado Drėmos 101-ąjį gimtadienį ir knygos „Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai“ pristatymą

2011 m. lapkričio 17 d. 12 val. Lietuvos dailininkų sąjungos Skulptorių sekcija, Šv.Jono gatvės galerija ir Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija K V I E Č I A į tarptautinės parodos „SKULPTORIAI SKAITO DONELAITĮ“ atidarymą Šalčininkuose Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje Melioratorių g. 3, Šalčininkai.
LITUANISTIKOS TRADICIJŲ IR PAVELDO ĮPRASMINIMO KOMISIJOS PARENGTOS PROGRAMOS K.DONELAIČIUI-300 RENGINYS

2011 m. spalio 20-21 d. Tarptautinė konferencija "KRISTIJONO DONELAIČIO EPOCHOS KULTŪRINĖS INOVACIJOS" Programa >

2011 m. rugsėjo 8 d. 18 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje – kultūros vakaras, skirtas Vydūno draugijos garbės pirmininkui  dr. Vaciui Bagdonavičiui.  Dalyvaus Vydūno draugijos pirmininkė Rima Palijanskaitė ir instituto direktorė dr. Jolanta Širkaitė. Renginio organizatorius – Kultūros tyrimų institutas. Kvietimas į renginį >

AKTUALIJA
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos 2011 m. balandžio 13 d. raštas „Apie komisijos veiklą derinant lituanistikos paveldui svarbias sukaktis“  Lietuvos Respublikos kultūros ministrui, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui [atsisiųsti *.pdf 272 KB]
 
2011 metų konkursas Kalbos („Felicijos“) premijai gauti
„Felicijos“ skulptūrėlė. Dailininkė Dalia MatulaitėLituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, remdamasi Komisijos reglamentu ir Kalbos premijų fondo nuostatais, pagal kuriuos numatoma premijuoti „labiausiai nusipelniusius lietuvių kalbos ir informacinės kultūros puoselėtojus, įamžinant įžymios lietuvių visuomenės veikėjos, redaktorės, spaudos laisvės gynėjos Felicijos Bortkevičienės atminimą“, skelbia kandidatų atranką Kalbos premijai gauti. Premija skiriama KASMET nuo 2004 metų. Išsamiau apie 2011 m. Kalbos premiją [atsisiųsti *.doc 40 KB]>
 
Paminklinis ženklas Jonui Pauliui atminti Vilniuje
Popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijos iškilmių išvakarėse Vilniaus šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios šventoriuje paklotas pamatas paminkliniam ženklui, kuris bus įtvirtintas prie ąžuolo, pasodinto 2005 metais, Popiežiaus laidotuvių dieną.
Paminklinis ženklas mūsų komisijos iniciatyva yra sukurtas skulptorės Dalios Matulaitės, siekiant minėtoje vietoje užbaigti prieš 5 metus pradėtą šios asmenybės atminimo įamžinimą, atsižvelgiant į ryškų Popiežiaus-piligrimo pėdsaką Lietuvos šiuolaikinėje laisvės sąjūdžio istorijoje. Šventoriuje liks suderintas simbolis – ąžuolas ir marmuro akmens suoliukas su atitinkamu įrašu.
Darbas planuojamas baigti kitą savaitę, po Karolio Voitylos – Jono Pauliaus II paskelbimo palaimintuoju. Paminklinio ženklo atidengimas derinamas.
 2005 m. ąžuolą pasodino buvęs Komisijos pirmininkas Česlovas Juršėnas, sostinės savivaldybės meras Artūras Zuokas, skulptorė Dalia Matulaitė, šio pranešimo autorius.
 
Andrius Vaišnys,
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos sekretorius
Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – 150
* Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimimo 150-osioms gimimo metinėms skirta renginių programa Panevėžyje. 2011 m. vasario 17 d. – birželio 17 d. Išsamiau >
 
KALBOS VAKARAS:
Jono Jablonskio 150-mečio minėjimas
Kalbos premijos įteikimas 
2010 m. gruodžio 8 d. Vilniuje, Kongresų rūmuose, Sankt Peterburgo valstybinio universiteto dr. doc. Vandai Kazanskienei įteikta 2010 metų Kalbos premija.
Įvyko kalbininko Jono Jablonskio 150-ųjų gimimo metinių minėjimas, kuriame dalyvavo Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (dirigentas Gintaras Rinkevičius), solistė Jovita Vaškevičiūtė, kamerinis choras „Aidija“ (dirigentas Romas Gražinis), aktoriai Jokūbas Bareikis, Aleksandras Kleinas, Vaidotas Martinaitis, Violeta Podolskaitė, Saulius Siparis, Vainius Sodeika, Dovydas Stončius, Dainius Zeinalov.
Vakaro scenarijus parengtas iš Jono Jablonskio laiškų, jo kūrinių, mokslinės literatūros šaltinių (aut. Andrius Vaišnys). Renginio režisierius Vytenis Pauliukaitis.
 Išsamiau>
Jonui Jablonskiui – 150
Svarbiausi renginiai, skirti žymiausio bendrinės lietuvių kalbos ugdytojo, tobulintojo, jos pagrindų kūrėjo Jono Jablonskio 150-osioms gimimo metinėms:
  • Kalbos vakaras (2010 m. gruodžio 8 d., Kongresų rūmai, Vilnius);
  • Tarptautinė mokslinė konferencija „Jonas Jablonskis ir bendrinės kalbos šimtmetis“ (2010 m. spalio 7–8 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius). Konferencijos tezės paskelbtos lietuvių ir anglų kalbomis;
  • Paroda „Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta“ (2010 m. lapkričio 30 d.). Išsamiau skaitykite Lietuvos Respublikos Seimo interneto leidinyje (http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4445&p_d=105071&p_k=1);
  • Jubiliejui skirtas posėdis Lietuvos Respublikos Seime (2010 m. lapkričio 30 d.). Vaizdo įrašas LTV2 – 2010 m. gruodžio 30 d. Išsamiau skaitykite Lietuvos Respublikos Seimo interneto leidinyje (http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4445&p_d=105071&p_k=1);
  • Jubiliejui skirtas minėjimas (2010 m. gruodžio 8 d., Kongresų rūmai, Vilnius ). Vaizdo įrašas LTV2 – 2010 m. gruodžio 30 d.;
  • Virtuali paroda, skirta Jono Jablonskio jubiliejui (sukūrė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos centras. Parodos pagrindą sudaro informacija, sukaupta suskaitmeninus bibliotekos fonduose saugomus J. Jablonskio darbus – originalius veikalus, vertimus, redaguotus leidinius, fotografijas ir meno kūrinius.
  • 2011 m. sausio 6 d. Lietuvių kalbos institute vyko sienos grafikos akcijos "JJ" (skirta Jono Jablonskio 150-mečiui paminėti) atidengimas. Kūrinio autorė – dailininkė Eglė Kuckaitė. Sumanymas įgyvendintas pagal 2010 m. Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo tradicijų komisijos programą.

PASKUTINIAI KOMISIJOS POSĖDŽIAI:

KOMISIJOS POSĖDIS
 
2011 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto salėje įvyko Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos posėdis. Jame svarstyta:.
1. Dėl Donelaičio programos 2011 m. dalies koregavimo
2. Dėl viešos parodos, skirtos Rainių 70-mečiui Vilniuje surengimo.
3. Kiti klausimai.
 
2010 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto salėje įvyko Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos posėdis.
 
2010 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto salėje įvyko Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos posėdis.
Darbotvarkė:
1. Kalbos premijos nominanto rinkimai (nominantas visuomenei bus paskelbtas Spaudos pusryčių metu);
2. Spaudos pusryčių (2010 m. gegužės 7 d.) renginio, įvyksiančio Lietuvos mokslų akademijoje, organizaciniai klausimai;
3. J. Jablonskio 150-mečiui skirtos mokslinės konferencijos surengimas ir sąmata;
4. „Klasikos skaitymų“ 2010 m. renginio paraiška ir sąmata;
5. Kiti klausimai.
 
2010 m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos posėdis.
Darbotvarkėje: 2010 m. Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos programos finansavimo projektas.
 
2010 m. vasario 11 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos darbo grupės posėdis.
 
2010 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos  Seimo Europos reikalų komiteto salėje įvyko Komisijos posėdis.
 
2009 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto salėje (I rūmuose) įvyko Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos posėdis.
Darbotvarkėje buvo šie klausimai:
1. 2010 m. Komisijos programa (pagal Valstybės biudžeto įstatymą);
2. Kiti klausimai.
 
2009 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko Komisijos posėdis..
 
2009 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos posėdis.
Svarstyti klausimai:
1. Siūlyti Vyriausybei K. Donelaičio 300 metinių minėjimo programos projektą ir priimti atitinkamą nutarimą, atsižvelgiant į 2008-12-23 Seimo nutarimą.
2. 2009 m. komisijos programos įgyvendinimas: prioritetai.
3. Kalbos premijos nominantas (2009-05-07).
4. Dėl spaudos pusryčių renginio 2009-05-07.
5. Išvada dėl Marijos ir Jono Vanagaičių perlaidojimo Bitėnų kapinėse (pateikta Kultūros ministerijos; ref. prof. habil. dr. D. Kaunas).
6. Kiti klausimai.
 
2009 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto salėje įvyko Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos posėdis. Svarstyti klausimai:     
1. 2004–2008 m. Komisijos pirmininko Česlovo Juršėno žodis.
2. 2009 m. programos įgyvendinimo sąlygos ir būdai:
2.1. 2009 m. programos finansavimas (Komisijos pirmininkas Česlovas Stankevičius);
2.2. Programos prioritetai ir pateiktų pozicijų vertinimas (Komisijos sekretorius).
3. Dėl 2008 m. gruodžio 23 d. Seimo nutarimo įgyvendinimo:
3.1. Darbo grupės 2010 m. Komisijos programos ir 2010–2014 m. programos projekto gairėms parengti sudarymas (Komisijos sekretorius);
3.2. Kristijono Donelaičio 300-ųjų metinių sukakties minėjimo nacionalinės programos projektas (Komisijos narys prof. Domas Kaunas).
4. Dėl paminklų Herkui Mantui Karaliaučiuje ir Kaziui Būgai Sankt Peterburge perspektyvos (Komisijos sekretorius).
5. Kiti klausimai (Komisijos sekretorius).

LITUANISTIKOS TRADICIJŲ IR PAVELDO ĮPRASMINIMO KOMISIJOS POSĖDŽIAI IR JUOSE SVARSTYTI KLAUSIMAI (2005–2008 metai) >

 

Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos ženklas

RENGINIŲ KALENDORIUS
Komentarai

Andrius Vaišnys: „Masių garbė ir estetika“

 
 

© Regioninių kultūros iniciatyvų centras

Svetainės priežiūra: UNESCO katedra humanitarams Matematikos ir informatikos institute

Tinklalapis atnaujintas 2014.07.16