Marketingo ir logistikos sąveikos aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Marketingo ir logistikos sąveikos aspektas
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 1 (12), p. 164-167
Keywords:
LT
Logistika / Logistics; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTMarketingo ir logistikos sąsaja - klientų aptarnavimo sritis. Be sėkmingo logistikos ir marketingo skyrių bendradarbiavimo, tikimybė įmonei efektyviai bendrauti su klientais žymiai sumažėtų. Logistikos paskirtis - aptarnauti klientus laiku ir garantuoti produkto kokybiškumą. Marketingo funkcija - informuoti klientus apie produkto teikiamą naudą. Sujungus šių dviejų veiklų funkcijas, įmonė gali pasiekti geresnių rezultatų. Ryšys tarp marketingo ir logistikos versle ne visada yra akivaizdus. Kadangi logistikos proceso tikslas - paremti įmonės marketingo procesą, tai logistika veikia marketingo efektyvumą, kurdama vartotojui vertę, teikdama aukšto lygio paslaugas. Straipsnio tikslas - apibūdinti esminius marketingo ir logistikos sąveikos aspektus. Marketingo ir logistikos integracijos procesai prasidėjo praeito amžiaus pradžioje, kai daug dėmesio buvo skiriama tinkamam prekių tiekimui ir paslaugų teikimui. Nuo 1930 m., kai visas dėmesys buvo sukoncentruotas į produkto pardavimo vietą, logistikos problemos tapo nebeaktualios. Šiuo metu įmonės suvokia šių dviejų veiklų svarbą ir stengiasi jas integruoti. Atlikta užsienių šaltinių analizė parodė, kad marketingas orientuojasi į paklausos kūrimą per produkto, kainos ir skatinimo kompleksą, o logistika savo atliekamomis funkcijomis labiau orientuota į paklausos tenkinimą. Užsienio autorių atlikti tyrimai parodė marketingo logistikos bendros veiklos - vartotojų aptarnavimo, pakavimo, paskirstymo kanalų nustatymo ir informacijos tiekimo - svarbą; patvirtino marketingo logistikos teorijų faktą, kad, sąveikaujant marketingo ir logistikos skyriams, galima pasiekti geresnių rezultatų.Reikšminiai žodžiai: Marketingas; Marketingo logistika; Vadyba; Marketing; Logistic of marketing; Management.

ENCustomer service is the area of the interaction of marketing and logistics. Without the efficient cooperation of marketing and logistics departments, the probability of efficient operation of an organisation will be significantly reduced. The purpose of logistics is to timely serve customers and ensure the quality of the product. The function of marketing is to inform customers about the value of the product. The company may reach better results by joining the functions of these two activities. The relationship of marketing and logistics is not always obvious in business. Since the purpose of logistics is to support corporate marketing process, logistics affects the efficiency of marketing through creating customer value and delivering high quality services. The objective of the article is to describe the main aspects of the interaction between marketing and logistics. The integration of marketing and logistics started in the beginning of the last century when a lot of attention was paid on due supply of goods and services. Since 1930, when the attention was focused on a place of sale, logistical problems lost their relevance. Currently, companies understand the importance of these two activities and aim integrating them. The analysis of foreign sources disclosed that marketing is linked to the stimulation of demand through a marketing mix – product, price, and promotion – and logistics is more oriented to meeting the demand. Studies performed by foreign authors showed the importance of joint activities – customer service, packing, distribution, and information – in the area of marketing logistics; and confirmed the theory of marketing logistics that the cooperation of marketing and logistics departments may lead to better results.

ISSN:
1648-8776
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9997
Updated:
2020-12-14 19:56:00
Metrics:
Views: 49    Downloads: 33
Export: