Atlikėjų teisių perdavimo prezumpcijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atlikėjų teisių perdavimo prezumpcijos
Alternative Title:
Presumptions of transfer of performers' rights
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 71 (63), p. 69-75
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Atlikėjų teisės.
Keywords:
LT
Atlikėjų teisės.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos atlikėjų teisių perdavimo prezumpcijos, numatytos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme. Lietuvos teisinėje literatūroje ši tema iki šiol nebuvo nagrinėta, todėl straipsnyje pirmiausia pateikiama atlikėjų teisių raidos analizė atkreipiant dėmesį į tarptautinių ir regioninių teisės normų įtaką reglamentuojant atlikėjų teises ir įtvirtinant teisių į audiovizualinius atlikimo įrašus perdavimo prezumpciją daugelio valstybių, taip pat ir Lietuvos, nacionaliniuose teisės aktuose. Kita atlikėjų teisių perdavimo prezumpcijos taikymo sritis susijusi su atlikėjo darbo santykiais. Į šią teisinio reguliavimo sritį patenka ne tik teisiniai santykiai, atsirandantys audiovizualinėje, bet ir kitose kultūros ir meno srityse: transliuojančiųjų organizacijų (radijas, televizija) veiklos, scenos meno (įvairūs teatro spektakliai ir kiti scenos meno atlikimai, koncertinės literatūros ir muzikos kūrinių programos) ir kitose srityse. Straipsnyje daroma išvada, kad prezumpcijų taikymas civiliniams santykiams, kurie atsiranda įvairiose literatūros ir meno kūrinių atlikimo srityse, nesuteikia jiems pastovumo ir aiškumo. Siekiant išvengti konfliktinių situacijų, kurios gali kilti dėl neaiškaus teisinio reguliavimo, būtina tobulinti Lietuvos teisės normas, įtvirtinančias atlikėjų teisių perdavimo prezumpcijas. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the presumption of the transfer of performers’ rights, as set out in the Law of the Republic of Lithuania on the rights of authors and related rights. Lithuania’s legal literature has so far omitted this subject. Therefore, the article first presents an analysis of the development of performers’ rights, considering the impact of international and regional legal norms on the regulation of performers’ rights and the incorporation of the presumption of the transfer of rights to audio-visual records in the national legislations of many states, including Lithuania. Another area of the application of the presumption of performers’ rights transfer is related to performers’ labour relations. This area of legal regulation covers the legal relations forming in both the audio-visual segment and in other spheres of culture and art, such as broadcasting (radio, television), as well as various types of theatre (plays and other theatre performances, concert literature and music, etc.). The article concludes that the application of presumptions to civil relations which develop in various areas of literature and works of artistic performance does not lead to consistency and regularity. To avoid any conflicts that may result from ambiguous legal regulation, Lithuania’s legal norms regulating the presumptions of the transfer of performers’ rights must be improved.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/999
Updated:
2018-12-17 11:33:27
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: