Priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinio brendimo edukacinis skatinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinio brendimo edukacinis skatinimas: disertacija
Alternative Title:
Educational promotion of physical maturation of children of pre-school age
Publication Data:
Klaipėda, 2005.
Pages:
164, [36] lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Klaipėdos universitetas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Educational stimulation of 5-7 year old children's physical maturing Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2005 58 p
Summary / Abstract:

LTSprendžiant priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinio brendimo edukacinio skatinimo problemą, būtina sistemiškai tirti ir įvertinti ugdymo įtaką šiam procesui. Tuo tikslu būtina modeliuoti ugdymo turinį, remiantis vaikų fizinio brendimo tendencijomis ir ypatumais, kokybinių ir kiekybinių fizinio brendimo parametrų kaita. Formuluojama mokslinė problema: kaip modeliuoti priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinio ugdymo procesą ir kokią takyti pedagoginių priemonių sistemą kad gerėtų vaikų fizinis brendimas mokyklai? Tyrimo tikslas – ištirti kokybinius ir kiekybinius 5- 7 m. vaikų fizinio brendimo parametrus, sukurti humaniškai orientuotą, teoriškai pagrįstą edukacinio skatinimo sistemą ir nustatyti jos veiksmingumą vaikų brandumui mokyklai. Tyrimu patvirtinta hipotezė – priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinis brendimas, pasireiškiantis kokybiniais ir kiekybiniais parametrais, kurių kaita turi tam tikras tendencijas ir ypatumus, įgalina pagrįsti fizinio brendimo edukacinio skatinimo sistemą, kurią įgyvendinus turėtų gerėti vaikų fizinis brendimas mokyklai. Šiame darbe atlikta teorinė analizė, sukurta ir ugdomuoju eksperimentu patikrinta 5 – 7 m. vaikų fizinio brandinimo programa, parengtos metodinės rekomendacijos auklėtojoms leis geriau organizuoti vaikų fizinį brandinimą mokyklai, jį integruoti į kitas vaikų brandinimo mokyklai sritis ir tokiu būdu didinti jų sveikatos saugojimo kompetenciją.

ENTo address the problem of educational promotion of physical maturation of children of pre-school age, it is necessary to examine and assess the influence of education upon the process. It is vital to model the educational content based on tendencies and peculiarities of children’s physical maturation, as well as changes in the qualitative and quantitative parameters of physical maturation. A scientific problem is formulated: how should one model the process of physical education for pre-school children and what system of pedagogical instruments should be applied to improve the physical maturation? The aim of the research is to examine parameters of physical maturation of children of the age group of 5-7 years, develop an educational promotion system of physical maturation and determine its efficiency for children’s readiness for school. The research proved the hypothesis – physical maturation of children of pre-school age manifested by qualitative and quantitative parameters with certain tendencies and peculiarities of evolution enables substantiation of a system for educational promotion of physical maturation, which should lead to improvement of children’s physical readiness for school. The paper includes a theoretical analysis, a programme for physical maturation of 5-7-year-old children, methodical recommendations for kindergarten teachers to facilitate better organisation of children’s physical maturation for school, integration into other fields and enhance the competences of health preservation.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9986
Updated:
2022-02-07 20:09:39
Metrics:
Views: 24
Export: