Publisher's blurb on English books of fiction : a diachronic genre analysis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Publisher's blurb on English books of fiction: a diachronic genre analysis
Alternative Title:
Leidėjo anotacija grožinei anglų literatūrai: diachroniško žanro analizė
In the Journal:
Filologija. 2006, Nr. 11, p. 61-71
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Komunikacija / Communication; Literatūra / Literature.
Summary / Abstract:

LTKnygos leidėjas turi vos akimirką knygyne besidairančiam skaitytojui sudominti. Anotacija, neatsiejama knygos dalis, – viena iš priemonių šiam tikslui pasiekti. Deja, iki šiol nesulaukusi didelio susidomėjimo, leidėjo anotacija nebuvo išsamiai tyrinėta kaip žanras. Šio darbo tikslas buvo ištirti ir žanriniu aspektu apibrėžti grožinės literatūros anglų kalba anotaciją bei stebėti jos istorinį vystymąsi iki šių dienų. Diachroniniam tyrimui atsitiktiniu būdu pasirinktos 164 anotacijos nuo 1929 iki 2004 metų buvo analizuojamos turinio, struktūros, komunikacinės funkcijos, auditorijos ir kalbinės raiškos aspektais. Žanrinės analizės rezultatai parodė, kad grožinės literatūros knygų anotacijos anglų kalba yra savitos ir specifiškos ne tik turiniu ir struktūra, bet ir kalbine išraiška. Istoriškai anotacijose atsispindi leidėjų išradingumas, siekiant išnaudoti visas įmanomas strategijas knygos pardavimui užtikrinti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Leidėjo anotacija; Diachroninis tyrimas; Žanrinė analizė; Struktūra; Turinys; Komunikavimo tikslas; Skaitytojai; Kalbos ženklai; Publisher's blurb; Diachronic research; Genre analysis; Structure; Content; Communicative purpose; Audience; Linguistic marking.

ENThe publisher of the book has only a minute to grab the attention of a reader wandering around a bookstore. The abstract, an inherent part of a book, is one of the means to achieve this goal. Unfortunately, the abstract of the publisher had not received proper attention until present and had not been analyzed thoroughly as a genre. The aim of this work was to look into and define the abstract of fiction published in the English language as a genre and to look into its historic development up till present. 164 abstracts from the year 1929 to 2004 were randomly chosen for the diachronic research and analyzed from the point of view of content, structure, communicative function, audience and linguistic expression. The results of genre analysis showed that the abstracts of the books of fiction are unique and distinctive not only for their particular content and structure but also linguistic expression. The abstracts have historically reflected the ingenuity of publishers aiming at making use of all available strategies to ensure the sales of a book.

ISSN:
1392-561X
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9982
Updated:
2018-12-20 23:11:37
Metrics:
Views: 69    Downloads: 28
Export: