The Evolution of national education and educational thought in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Evolution of national education and educational thought in Lithuania
Alternative Title:
Tautinio ugdymo ir švietimo minties vystymasis Lietuvoje
In the Journal:
European education. 2005, Vol. 37, no. 3, p. 8-19
Keywords:
LT
Švietimas; Švietimo mintis; Raida.
EN
Education; Education Thought; Evolution.
Summary / Abstract:

LTAnkstyvaisiais 1990-taisiais šalys Vakaruose bendrai vadinamos „Sovietų satelitėmis“ pasirodė pasaulio žemėlapyje kaip nepriklausomos valstybės. Nepaisant ankstesnio jų Sovietinio statuso daugelis šių šalių sugebėjo išsaugoti savo unikalų, amžių senumo ugdymo palikimą bei tradicijas kartu padedant per mokyklinį lavinimą perduoti svarbius kultūrinio ir tautinio tapatumo aspektus. Ši studija tiria tautinio ugdymo ir švietimo minties istorinį vystymąsi Lietuvoje. Formalus ugdymas Lietuvoje atsirado anktyvajame dvyliktame amžiuje. Per pastaruosius 800 metų Lietuva prarado savo suverenitetą du kartus: tarp 1795 ir 1918 metų, kai buvo okupuota carinės Rusijos, bei tarp 1940 ir 1990 metų, kai Lietuvą perėmė Sovietų sąjunga. Kitais laikotarpiais Lietuva buvo prisijungusi prie kitų tautų, bet išsaugojo savo valstybinę teritoriją. 1596-taisiais ji suformavo „dviejų tautų respubliką“ su Lenkija, kas tęsėsi beveik 230 metų ir galiausiai baigėsi 1795-taisiais teritoriniu pasidalijimu. Ne per seniausiai, 2004-taisiais, Lietuva prisijungė prie Europos sąjungos, kadangi tai reikšmingai nepažeidė jos tautinio suvereniteto. Pirmoje straipsnio dalyje yra aptariamos penkios pagrindinės Lietuvos švietimo istorinio vystymosi stadijos (nuo vėlyvų Viduramžių iki dabar). Antroji dalis tiria Europos ir pasaulinės politikos įtaką dabartiniam švietimo vystymuisi. Straipsnis baigiamas trumpa diskusija apie paskutinių tendencijų reikšmę Lietuvos švietimo ateičiai.

ENBy the early 1990s, the countries referred to in the West by the common label of „Soviet satellites“ emerged on the world map as independent states. Despite their Soviet status, most of these states had managed to retain much of their unique, countries-old educational heritage and traditions, thereby helping to pass on important aspects of cultural and national identity through schooling. This study traces the historical interdevelopment of national education and educational thought in Lithuania. Formal education in Lithuania emerged as early as the twelfth century. During nearly 800 years of its history, Lithuania lost its national soveireignty twice: between 1795 and 1918, when it was taken over tsarist Russia, and between 1940 and 1990, when it was absorbed by the Soviet Union. During other periods, Lithuania joined in union with other nations but maintained significant control over its national territory. In 1596, it formed the „Republic of Two Nations“ with Poland, which lasted for almost 230 years and finally ended in 1795 with territorial partitions. More recently, in 2004, Lithuania joined the European Union, though this has not significantly impinged on its national sovereignty. The first part of this article discusses five main stages in the historical development of Lithuanian education (from the late Middle Ages to the present). The second part examines the influence of European and global policy frames on contemporary education development. The article concludes with a brief discussion of the implications of recent trends on the future of Lithuanian education. [From the publication]

ISSN:
1056-4934
Related Publications:
The Teaching of inquiry-based science in elementary classrooms: a bi-national comparative reflection of US and Lithuanian practices / Bobbi Hansen, Sandy Buczynski. International journal of higher education. 2013, vol. 2, no. 3, p. 41-53.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9968
Updated:
2013-04-28 17:03:45
Metrics:
Views: 10
Export: