University teachers competence teachers perspective

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
University teachers competence teachers perspective
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTŠis darbas skirtas išplėtoti UNIQUAL 4 konferencijoje pristatytą Palmiros Jucevičienės publikaciją, skirtą peržiūrėti universitetų dėstytojų kompetencijos klausimus. Darbo tikslas – ištirti, ar Jucevičienės pristatytas mokytojų kompetencijos modelis taikytinas universiteto dėstytojo kompetencijos ypatybių, reaguojančių į aukštojo mokslo iššūkius, empirinei identifikacijai. Atliktas empirinis tyrimas, kurio pagrindiniai klausimai: koks dėstytojų požiūris į jų kompetenciją; ar jie suvokia tai kaip bendrą sudėtinę integruotą į savo veiklą sugebėjimų dalį, ar atvirkščiai siekia tobulinti kompetencijas pagal skirtingas veiklos sritis. Raktiniai žodžiai: universiteto dėstytojo kompetencija, mokymas, tyrimas, universiteto organizacija, žinių plėtra. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Universiteto dėstytojo kompetencija; Mokymas; Žinių sklaida; Universiteto organizacija; University teacher competence; Teaching; Knowledge dissemination; University organization.

ENThis article aims at further development of the publication by Palmira Jucevičienė presented during the UNIQUAL 4 conference, aimed at revising the issues pertaining to competence of university lecturers. The aim of the article is to investigate whether a teacher competence model—which was presented by Jucevičienė—is applicable to empiric identification of characteristics of a university lecturer’s competence that reacts to challenges of higher education. The delivered empiric research has the following key questions: what is the attitude of lecturers towards their competence; do they perceive it as a general constituent part of abilities integrated into their activity or—on the contrary—strive to improve competences according to different areas of activity. Key words: competence of a university lecturer, teaching, research, university organization, expansion of knowledge.

Related Publications:
Reflective teachers in higher education : different perception and acting in their learning environments / Brigita Stanikūnienė. Socialiniai mokslai. 2006, Nr. 3 (53), p. 59-71.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9949
Updated:
2013-04-28 17:03:32
Metrics:
Views: 20
Export: