Research on dependence between leadership expression and effectiveness of the school

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Research on dependence between leadership expression and effectiveness of the school
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2002, Nr. 5 (37), p. 78-87
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas lyderystės raiškos santykis su mokyklos veiklos efektyvumu, akcentuojant konkrečią mokyklų veiklos koncepciją. Apibrėžiamos lyderystės raiškos ir veiklos efektyvumo sampratos. Pagrindžiamas mokyklos vadovų lyderystės raiškos tyrimas, jos sąsajos su veiklos efektyvumu mokyklos kontekste. Aptariami tyrimo rezultatai, pateikiant vadovo lyderystės raiškos ir mokyklos veiklos efektyvumo koreliacinių priklausomybių tendencijas. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the relation between the expression of leadership and efficiency of school activities focusing on a specific concept of school activities. It defines concepts of the expression of leadership and efficiency of activities. Grounds are provided for the study of the leadership expression among school managers and its links with efficiency of activities in the school context. Research results are discussed describing trends of correlation dependencies of the manager’s leadership expression and efficiency of school activities.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9948
Updated:
2018-12-17 10:59:53
Metrics:
Views: 20
Export: