Realization of the cubic curriculum in European school partnership projects: opportunities and insufficiencies (the case study of the project "Children's games")

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Realization of the cubic curriculum in European school partnership projects: opportunities and insufficiencies (the case study of the project "Children's games")
In the Journal:
Education-line, p. 22-25
Keywords:
LT
Mokyklos programos vystymas; Pradinės mokyklos; Programos vykdymas.
EN
Curriculum development; Primary schools; Programme implementation.
Summary / Abstract:

LTKad išgyventi šiandieniniame pasaulyje, reikia vykdyti įvairias reformas, ypatingai mokykloje. Mokykla ir mokytojai tapo labai svarbūs ir lemtingi. Jaunas Europos šalies gyventojas turi mokytis išgyventi 21 amžiuje. Jie turi išmokti dalykų, kurie yra būtini besikeičiančiame pasaulyje: t.y. būti profesionalais, individualybėmis bet tuo pačiu mokėti dirbti komandoje, turėti lyderio savybių, spręsti problemas ir priimti sprendimus, kalbėti užsienio kalbomis, mokėti naudotis IT ir pan.Šis straipsnis pristato mokslinio tyrinėjimo metodologiją, kuri bando nustatyti, kaip Europos mokyklų projektai gali būti sėkmingai integruoti į privalomosios mokyklos mokymo planus ir realizuoti per kubinį mokymo planą, t.y. plataus profilio lygis. Europos mokyklos bendradarbiavimas yra puiki galimybė Europos mokyklai pagerinti vietinį ir nacionalinį mokymo planą su Europos dimensijomis ir padidinti mokyklos kvalifikaciją siekiant plataus profilio tikslų. Svarbu suprasti, kad mokymo planas yra ne tik mokymo programos sudėtis, bet ir skirtingas pedagoginė ir organizacinė veikla mokykloje.

ENIn order to survive in the contemporary world, various reforms are required, especially at schools. A school and teachers have become very important and even vital. A young European resident has to learn to survive in the 21st century. They have to learn things that are important in the changing world, i.e. they have to be professionals and personalities, but at the same time they have to know how to be a team-player, have leadership qualities, resolve problems, and make decisions, have command of foreign languages, know how to use IT, etc. This article introduces a methodology of scientific research that aims identifying the way European school projects could be successfully integrated into compulsory teaching plan and implemented through a volumetric teaching plan, i.e. the wide profile level. Cooperation of European school is a great possibility to improve the local and national teaching plan with the help of European dimensions and improve the qualification of a school by striving for wide profile aims. It is important to understand that a teaching plan is not only a part of curriculum, it is also an instrument used for pedagogic and organizational activity of a school.

ISSN:
0007-0637
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9946
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 33
Export: